België belooft diplomatieke actie om ecocide een halt toe te roepen

Na 493 dagen van beraadslagingen na de verkiezingen van vorig jaar, heeft de coalitieregering in Brussel eindelijk haar definitieve vorm bereikt en haar programma voor de komende 4 jaar uitgestippeld. Eén van de belangrijke toezeggingen van de regering is om een grote stap te zetten om ecocide als een misdaad te erkennen, zowel in de nationale als in de internationale wetgeving.

In navolging van de verklaring van de Franse president Emmanuel Macron in juni van dit jaar, belooft de nieuwe regering met betrekking tot de nationale wetgeving dat “deskundigen zullen worden ingezet om te adviseren over de opname van ecocide in het nieuwe strafwetboek” [p50 lid 1]. Op internationaal niveau zegt de regering toe om “onderzoek te doen en diplomatieke initiatieven te nemen die gericht zijn op het stoppen van de misdaad van ecocide, dat wil zeggen: de bewuste vernietiging van ecosystemen” [p79, lid 5].

De toezeggingen volgen op het het voorstel van Groen (Ecolo) parlementslid Samuel Cogolati in juli dat de regering het initiatief van Vanuatu en de Malediven steunt, die vorig jaar beiden opriepen om serieus te overwegen het Statuut van Rome van het Internationaal Strafhof te wijzigen en om ecocide daarin op te nemen. Cogolati (foto) is verheugd over de inzet van de regering die de urgentie van de mondiale situatie onderstreept: “We moeten de natuur en toekomstige generaties op veel sterkere, beter afdwingbare manieren beschermen … Omdat we op Aarde niet kunnen overleven zonder water, zonder bossen en zonder schone lucht. De planeet is ons gemeenschappelijke huis. Het wordt dringend tijd dat het strafrecht te hulp schiet. “

Jojo Mehta, medeoprichter van Stop Ecocide International en voorzitter van de Stop Ecocide Foundation zegt: “Dit is enorm bemoedigend en actueel nieuws. Staten beseffen dat een afdwingbaar afschrikmiddel tegen massavernietiging van ecosystemen vereist is en het steunen van ecocide als een internationale misdaad zal zeker gewicht toevoegen aan de ‘Leaders Pledge for Nature’ die eerder deze week door meer dan 70 staatshoofden werd ondertekend. “

Panel met juridische experts stelt definitie van “ecocide” op

Waar verwijst “ecocide” precies naar? Mehta legt uit: “Hoewel onze werkdefinitie in wezen massaschade en vernietiging van ecosystemen is, gepleegd met kennis van de risico’s, wordt momenteel een expertpanel van internationale strafrechtadvocaten – geadviseerd door top klimaat -en milieuwetenschappers -bijeengeroepen door de Stop Ecocide Foundation.  De taak van het panel is om een duidelijke en juridisch robuuste definitie op te stellen die voor een voorstel overwogen kan worden door lidstaten van het Internationaal Strafhof. Een volledige lijst van panelleden zal te zijner tijd beschikbaar worden gesteld. “

Er is steeds meer staatssteun voor de stap om ecocide tot een internationale misdaad te maken: afgelopen december riepen de kleine eilandstaten Vanuatu en de Malediven op tot serieuze overweging om van ecocide een misdaad  te maken bij de algemene vergadering van het Internationaal Strafhof; eerder dit jaar drong de Zweedse arbeidersbeweging er bij Zweden op aan de leiding te nemen bij het voorstel; in juni beloofde president Macron van Frankrijk om het op het internationale toneel te verdedigen. Paus Franciscus heeft ook verklaard dat hij vindt dat ecocide moet worden toegevoegd aan de lijst van internationale misdrijven; de paus ontving Valérie Cabanes, lid van de Adviesraad van Stop Ecocide, onlangs op audiëntie.

 

 

Bron: StopEcocide.nl