Driedaags symposium – Religie doet er toe – 2 tot 4 maart 2015

Religie is anno 2015 belangrijker dan ooit. In de wereld, in Nederland en ook in Amsterdam. Drie dagen lang zetten de Faculteit der Godgeleerdheid en de Protestantse Theologische Universiteit vragen en antwoorden omtrent religie in de spotlights, onder het motto: ‘Religie doet er toe’.

Welke rol speelt religie in ons persoonlijke leven, in ons werk en onze relaties met anderen? Hoort religie thuis achter de voordeur of is er een rol voor haar weggelegd in het publieke domein? Anders gezegd: heeft de samenleving iets aan religie – behalve gedonder? Of schuilt achter deze laatste opmerking reeds een vooroordeel? En – hebben we theologen nodig om ons te helpen bij levensbeschouwelijke vraagstukken in onze geseculariseerde samenleving?

Tijdens deze drie dagen kunt u de nieuwste inzichten opdoen op het gebied van theologie, religie, levensbeschouwing en spiritualiteit. U kunt zich mengen in verhitte debatten naar aanleiding van prikkelende statements of gewoon aandachtig luisteren naar nieuwe inzichten van professionals op het gebied van rituele praktijken. Daarnaast kunt u genieten van presentaties, debatten en prikkelende statements, deelnemen aan parallelsessies en discussiëren met professionals, studenten, wetenschappers en andere geïnteresseerden uit Amsterdam.

Programma

2 maart: Rouw en rituelen
Hoe rouwen wij vandaag? De eerste dag staat in het teken van nieuwe rituelen. Veel mensen in onze samenleving zijn seculier en niet langer lid van een kerk. Zijn er nog gezamenlijke rituelen om te rouwen? Waar heeft onze maatschappij behoefte aan? En wat hebben theologen te bieden als het om dood en de verwerking ervan gaat? Vaak blijken momenten van rouw een gezamenlijk gevoel voor rituelen te bieden. Hoe gaan we om met geloof en rituelen in een maatschappij die zo divers is?

3 maart: Vooroordelen
Op deze dag kijken we kritisch naar onszelf en staan vooroordelen centraal – onze eigen en die van anderen. Doet religie er eigenlijk wel toe? Biedt religie een thuis en geborgenheid of zorgt zij juist voor onrust? Het (voor)oordeel dat religie enkel voor mensen is die houvast zoeken of hopeloos naïef zijn, klinkt steeds vaker in het dagelijkse leven. In de seculiere westerse samenleving wordt het vaak als ‘achterlijk’ gezien als mensen bewust ervoor kiezen gelovig te zijn. In hoeverre zijn wij in staat om onze (voor)oordelen onder ogen te zien?

4 maart: Tijd voor de theologische ombudsman?
Wordt het niet tijd voor een theologische ombudsman/vrouw in bedrijven en organisaties? Iemand die kan dienen als vraagbaak voor religieuze kwesties op de werkvloer? Iemand die een pleidooi houdt voor levensbeschouwelijke minderheden op de werkvloer? Of juist een opvallend tegengeluid laat horen in de zakelijke wereld – een theoloog te midden van bankiers bijvoorbeeld. Iemand als aanspreekpunt voor leidinggevenden en werknemers inzake complexe levensbeschouwelijke vraagstukken? Hoe zou hij of zij er moeten uitzien?

Deze ochtend verkennen een aantal gastsprekers op basis van eigen ervaringen de taken van zo’n theologische ombudsman/vrouw. Een panel van theologen van de theologische faculteit en de PThU reageert op de inhoudelijke bijdragen van de gastsprekers.

Bekijk het volledige programma en meld je aan via het online aanmeldformulier.
Georganiseerd door de Faculteit der Godgeleerdheid en de PThU.