Psychiater René Keet: Zet jezelf nu even op een nieuwsdieet

Collega’s en patiënten van psychiater Réne Keet (60) wisten niet dat hij zelf depressieve klachten had. Sinds hij daar open over is, voelt hij zich bevrijd. Om dezer dagen geestelijk gezond te blijven, raadt hij mensen aan met de dag te leven.

1 Doe afstand van je troon
“Ik was een diepgelovig kind. Mijn ouders waren vrome katholieken, mijn oom werkte als deken in Amsterdam. Elke zondag zaten we in de kerk en ging ik naar de rooms-katholieke jongensschool in Den Haag. De aanwezigheid van God in mijn leven was vanzelfsprekend. Tot ik mijn eerste communie deed. Nu heb ik een direct lijntje met Hem, dacht ik, en kan ik Hem vragen om de vreselijke oorlog in Vietnam te stoppen. Maar de oorlog ging door en mijn twijfel begon.

Op die manier geloven doe ik niet meer. Toch is er iets wat me nog altijd met het geloof verbindt: het begrip compassie. Dat is mijns inziens de kern van religie én van mijn vak. Zoals de Britse schrijfster en religie-expert
Karen Armstrong zo mooi zegt: ‘Compassie is onze drijfveer ons onvermoeibaar in te zetten om het leed van onze medemensen te verlichten. En om afstand te doen van onze troon in het middelpunt van de wereld en daar een ander te laten plaatsnemen.’ Het gaat als psychiater niet om mij, maar om mijn patiënten. Alleen als ik oprechte compassie voor hen voel, kan ik ze helpen om te veranderen.”

2 Beter worden doe je thuis
“Ik was zeventien toen een goede vriend van mijn broer met een depressie werd opgenomen in een psychiatrische instelling. Samen zochten we hem daar op. De vitale jongen die we kenden, was veranderd in een verslagen patiënt, met wie we nauwelijks contact kregen. Lees verder op de website van dagblad Trouw

Bron: dagblad Trouw

Foto: omslag van het boek Compassie van Karen Armstrong