Paul Verhaeghe: ‘Minder individuele vrijheid in ruil voor een betere samenleving’

Door Cees Brinkhuizen

Het eerste webdebat van de Beweging van Barmhartigheid was er meteen een met spannende opvattingen van een inspirerend spreker. Paul Verhaeghe pleit voor minder individuele vrijheid, voor het overboord zetten van het kapitalisme en voor burgerdemocratie. “We zullen wel moeten, en gauw ook.” 

Voor de Belgische hoogleraar Paul Verhaeghe is ‘de wereld ná corona’ een wereld van immense veranderingen. Onontkoombare veranderingen ook, wanneer we tenminste het hoofd willen bieden aan de klimaatverandering. “We elimineren onszelf.” En om het nog gecompliceerder te maken: hij constateert dat ons hele economische systeem verrot is en hoofdoorzaak is van alle problemen. De corona-pandemie is slechts een symptoom. “De pandemie en klimaatverandering hebben dezelfde oorzaak: onze manier van produceren, distribueren en consumeren.”

De corona-pandemie in een breder kader 

Paul Verhaeghe (65) is geen milieu- of klimaatdeskundige en evenmin econoom. Hij is hoogleraar klinische psychologie en psychoanalyse aan de universiteit van Gent. Jaren geleden al begon hij een studie naar de maatschappelijke invloeden op psychische stoornissen. En allengs leidde dat tot een pittige analyse van de grote problemen van de mondiale samenleving. Tegenwoordig doceert hij het vak ‘Cultuur- en maatschappijkritiek’.

Voor menigeen zal zijn analyse een buitengewoon somber stemmend verhaal zijn, maar in zijn boeken blijft Verhaeghe toch bovenal een optimist, zij het een gematigd optimist.

Zijn meest recente boek gaat over de corona-pandemie (‘Houd afstand. Raak me aan’). Het is een boek vol compassie met ons allen als slachtoffer, maar hij plaatst de pandemie in een veel breder kader. “Het zal misschien vreemd klinken, maar ik vind deze pandemie nog het geringste van de problemen waar we op dit ogenblik mee te maken hebben. Ik hoop wel, dat het een flinke wake-up call is om een echte oplossing te zoeken en niet alleen maar te hopen op een vaccin waarmee we dan weer door kunnen gaan zoals we voordien bezig waren. Want dat is echt geen goed idee. Nee, het belangrijkste dat we moeten vrezen, is dat er niets zal veranderen.”  Lees verder >>

Bron: www.barmhartigheid.nl