CompassieCollege: Compassie & Natuur

Ontdek de binnenkant van duurzaamheid

De Beweging van Barmhartigheid start in samenwerking met Nieuwwij in 2019 een prikkelende reeks CompassieColleges, verspreid door het land. Markante mensen laten hun licht schijnen over actuele thema’s en lastige dilemma’s die ons allemaal aan het hart gaan. En welke inspiratie putten zij uit compassie?

Tijdens het eerste CompassieCollege vertelt Matthijs Schouten, ecoloog en filosoof bij Staatsbosbeheer, over de noodzaak ons fundamenteel te herbezinnen op onze verhouding tot de natuur.

In de inspiratiekrant van december 2018 staat een interview met Matthijs Schouten. Hier kun je het lezen.

De avond is onder leiding van Annemieke Wiercx, begeleider natuurretraites en ontwikkelaar van vitale zones.

Matthijs G.C. Schouten (1952) is ecoloog en filosoof bij Staatsbosbeheer. Hij heeft tevens een aanstelling als buitengewoon hoogleraar ecologie en filosofie van het natuurherstel bij de leerstoelgroep Natuurbeheer en Plantenecologie van Universiteit Wageningen. Ook is hij hoogleraar natuur- en landschapsbescherming aan de Universiteit van Cork (Ierland).

Matthijs schreef onder andere De positie van de zwijgende natuur(2008), Veen, turf en Vincent van Gogh (2003)en De natuur als beeld in religie, filosofie en kunst (2001).

Annemieke Wiercx is medeinitiatiefneemster van Way of Nature in Nederland en oud-bestuurslid van de Beweging van Barmhartigheid. Namens Way of Nature organiseert ze retraites in de natuur, zodat mensen een nieuwe relatie met de natuur aangaan; een relatie van respect en wederkerigheid. Het inbrengen van de stem van de natuur in ons dagelijkse leven en binnen organisaties ziet Annemieke als een belangrijke roeping. Ze werkt als adviseur onder andere aan vital zones.

Datum
26 maart van 19.30 – 21.30 uur

Locatie
Utrecht (meer info volgt binnenkort)

Kosten
15 euro

De CompassieColleges zijn een coproductie van NieuwWij en de Beweging van Barmhartigheid.

Bron: www.bewegingvanbarmhartigheid.nl
Foto: Martje van der Heijden