Nieuwe website: Rotterdam Stad van Compassie!

Vrijdag 20 mei 2016 werd Rotterdam, met ondertekening van het handvest voor compassie, officieel een Stad van Compassie. De Nieuwe Poort in Rotterdam bood als eerste onderdak aan het handvest.

Vervolgbijeenkomst

Donderdag 23 juni vond een vervolgbijeenkomst plaats, waarbij de gastheer vertelde hoe de Nieuwe Poort vanuit Amsterdam hun eigen plek in Rotterdam hebben gekregen en vol verve uitlegde waar deze plek voor wil staan en wat hun gedachtegoed is. Daarna werd er door de aanwezigen verteld en gedeeld wat er allemaal na de ondertekening nog is gebeurd. Onder andere heeft dit geresulteerd in een prachtige website: www.rotterdamstadvancompassie.nl

Nieuwe website

Op deze nieuwe website is veel te lezen over compassie, de achtergronden van het handvest en hoe de burgemeester van Rotterdam het handvest heeft ondertekend. Ook is op de website te vinden hoe het papier waarop het Handvest is gedrukt tot stand is gekomen.

Facebookpagina

Alle Rotterdammers die iets met compassie willen doen, binnen hun eigen club, gezin, school, en verder, kunnen op deze website inspiratie vinden. Iedere bewoner kan het handvest ook tekenen. Daarnaast is er een facebookpagina, die dient als logboek om mooie verhalen, ervaringen en activiteiten van compassie met elkaar te delen: vergeet ‘m niet onder je favorieten te zetten en te liken!

image003Handvest voor Compassie als ‘logeerbeer’

Het prachtig ingelijste handvest werd tot slot overgedragen aan een nieuwe ontvanger: stichting ‘Vreewijk 100 jaar‘. Het handvest zal zo, als een soort goed gekoesterde “logeerbeer”, door Rotterdam gaan reizen: steeds zal het handvest worden doorgegeven aan een nieuw logeeradres waar weer goed voor hem wordt gezorgd door de ontvangers. Dat kan een initiatief, organisatie of club zijn. Maar het handvest kan ook bij een gezin of een individu terecht komen. Op die manier reist het handvest van compassie steeds van mens tot mens door Rotterdam, gedragen door alle bewoners.

Uitnodiging

Iedere Rotterdammer is van harte uitgenodigd om als ambassadeur van compassie op te treden. Zodat er van de een mooie vlinder van compassie, een prachtige, compassievolle orkaan kan worden gecreëerd. Een nieuwe wind van bezieling waait door Rotterdam!

Doe je mee?