Ondertekening van de Verklaring van Nijmegen Stad van Compassie

Op 9 november 2018, de internationale dag van compassie, werd de Verklaring van Nijmegen Stad van Compassie officieel ondertekend door het college van B&W.

Deze verklaring is gebaseerd op het Internationale Handvest voor Compassie, een initiatief van de bekende theologe Karen Armstrong.

De ondertekening daarvan vormde het startsein voor een aantal nieuwe initiatieven in Nijmegen, om samen met gemeentepolitiek, lokale organisaties, vrijwilligers en betrokken burgers, de komende vier jaar bij te dragen aan een compassievolle stad.

Stg. Handvest voor Compassie Nederland beschouwt dit als een prachtige stap die andere steden als Leiden, Groningen, Rotterdam, Apeldoorn en Zoetermeer al eerder hebben gezet.

De ondertekening door burgemeester Bruls vormde het sluitstuk van een interessant programma over het thema Compassie.

Lees hier meer informatie over Nijmegen, Stad van Compassie.