Penningmeester (m/v) gezocht!

Handvest voor Compassie is op zoek naar een nieuwe penningmeester (vrijwilligersfunctie)!

Wie zijn wij?

Stichting Handvest voor Compassie NL zet zich in voor de groei van compassie, voor ieder mens persoonlijk en voor de samenleving als geheel. De stichting doet dat door een platform te bieden aan initiatieven en daden die een voorbeeld zijn van compassie en empathie. De stichting werkt nauw samen met, en werkt in lijn van, het internationale Charter for Compassion, dat in 2009 werd opgesteld op initiatief van godsdiensthistorica Karen Armstrong.

De centrale waarde van de stichting en van het handvest is: ‘Behandel de ander zoals je zelf behandeld wil worden!’​ Stichting Handvest voor Compassie NL wil mensen inspireren die zich aangesproken voelen door deze centrale waarde van compassie. De stichting wil mensen die compassie als leidraad voor hun handelen hebben, samenbrengen en verbinden.

Centrale activiteiten van de stichting zijn:

–        (Mede) organiseren van de jaarlijkse Compassieprijs (sinds 2010)

–        Website HvC NL onderhouden en beschikbaar stellen voor anderen

–        Initiëren/organiseren van plaatselijke Compassiecafé’s

–        Initiëren/organiseren van netwerkbijeenkomsten in Steden van Compassie

–        Contacten onderhouden met de internationale organisatie rond het Charter for Compassion

Wat zoeken wij?

Als onderdeel van het bestuur zoeken wij een penningmeester (m/v) die:

–        het gedachtegoed van compassie een warm hart toedraagt;

–        (bij voorkeur) een financiële en/of bestuurlijk administratieve achtergrond heeft;

–        kennis heeft van subsidie- en fondsenaanvragen;

–        voor wie luisteren centraal staat en voor wie dialoog het uitgangspunt vormt;

–        inzicht heeft in de maatschappelijke ontwikkelingen op gebied van zorg, welzijn, participatie

Beschikbaarheid:

Het bestuur van Stichting Handvest voor Compassie NL vergadert één keer per maand in Amsterdam. Deze vergadering duurt ongeveer 2 uur. Meer inzet aan uren is altijd zeer welkom.

Taken van de penningmeester zijn onder andere:

–        het maken van de begroting en het financieel jaarverslag;

–        het beoordelen van de financiële haalbaarheid van de plannen van het bestuur;

–        op regelmatige basis informeren van het bestuur over de financiële situatie van de stichting;

–        het schrijven van fondsaanvragen en aanboren voor andere vormen van financiering en sponsoring.

Wat bieden wij?

–        Collega-bestuurders met een divers profiel, die prettig en goed samenwerken;

–        Inspirerend en inhoudelijk werk dat maatschappijbreed van belang is;

–        Een uitgebreid netwerk van partnerorganisaties waarmee de stichting samenwerkt

Interesse? Lever je CV en een korte motivatie uiterlijk 29 januari aan per mail via: info@handvestvoorcompassie.nl

Soort dienstverband: Vrijwilligerswerk