Het bestuur van het Handvest voor Compassie bestaat uit:

  • Gerthe Lamers, voorzitter
  • Ton Liefaard, secretaris
  • Monica Neomagus, penningmeester
  • Tariq Khan,  lid
  • Op deze pagina stelt het bestuur zich binnenkort persoonlijk aan u voor (werk in uitvoering)