‘Wakker worden! We discussiëren over de verkeerde dingen’

De ‘Beweging van Barmhartigheid’ trekt aan de bel over de corona-discussies. ‘Heel veel mensen vinden dat we het ná corona anders moeten doen, dat we moeten zorgen voor een betere samenleving, maar bijna niemand heeft het erover.’
Johan Willemse, voorzitter van de Beweging van Barmhartig, is bang als we dat gesprek met elkaar nu niet aangaan, het straks weer helemaal uit beeld is verdwenen.
Johan Willemse wil daarom bevorderen dat die discussie wel gauw op gang komt. ‘Hoe maken we onze samenleving straks beter en menselijker? Voor ons is het duidelijk: we moeten alles op alles zetten dat we barmhartigheid weer een belangrijke plaats in de samenleving geven’.

Om de discussie te bevorderen begint de Beweging van Barmhartigheid zondag 1 november met een serie webdebatten die helemaal gaan over de wereld ná corona. Hoe moet die worden? Hoe komen we daar? En hoe houden we de moed erin?

Elke eerste zondag van de maand is er om half twee een debat met steeds een andere spreker.

Johan Willemse: ‘We praten welbewust niet met politici, maar met wijze lieden, wijze denkers en wijze doeners. Want we denken dat we voor die betere wereld een heel andere manier van kijken nodig hebben.’

Iedereen die wil kan meepraten of meeluisteren. De webdebatten zijn gratis toegankelijk. Van alles wat er besproken wordt maakt de Beweging van Barmhartig iedere keer een handzaam verslag en van al die verslagen wordt een boekje vol nuttige aanbevelingen voor politici gemaakt.

De debatserie wordt vlak vóór de verkiezingen van volgend jaar afgerond. Hoewel de debatten dan uitmonden in een serie adviezen aan politici, zijn ze geen verkapt stemadvies. Wél een aanmoediging om beter na te denken over de wereld na corona.

 

Programma

 1.  Zondag 1 november 2020 13.30 u

Paul Verhaeghe: ‘Het belangrijkste dat we nu moeten vrezen, is dat er niets  verandert.’
Prof. dr. Paul Verhaeghe (Universiteit van Gent) heeft een boek geschreven waarin hij bepleit de crisis aan te grijpen om andere keuzes in de samenleving te maken (‘Houd afstand. Raak me aan.’). Hij is hoopvol over de mogelijkheden om tot bijvoorbeeld een andere economie te komen.

2.  Zondag 6 december 2020 13.30 u

Jan Terlouw : ‘Het kan, want wie wil er nou geen leefbare wereld?’
Dr. Jan Terlouw zet zich al heel lang in voor een samenleving die duurzaam omgaat met het milieu. Hij was als politicus actief in D66, was minister van Economische Zaken en Commissaris van de Koning in Gelderland. De laatste jaren steunt hij vooral jongereninitiatieven voor een duurzame samenleving.

3.  Zondag 3 januari 2021 13.30 u

Matthijs Schouten : ‘Voor een duurzame wereld moeten we ons wereldbeeld herzien’
Hij is ecoloog en filosoof bij Staatsbosbeheer, hoogleraar Natuurbeheer in Ierland en Wageningen. ‘Wetenschappers schotelen ons de ene na de andere grafiek over klimaatverandering voor, maar leren ons niet hoe we ons leven moeten veranderen.’ Hij blijft optimistisch (‘vooral door mijn studenten’) en vindt dat we op moeten houden ons machteloos te voelen.

4.  Zondag 7 februari 2021 13.30 u

Roek Lips: ‘Er zijn nieuwe kansen, maar als we niet uitkijken worden we opgeslokt door de waan van de dag.’
Initiatiefnemer van het platform ‘Nieuwe Leiders’. Het is een project op zoek naar inspiratie en houvast, een zoektocht naar zinvol leven, nieuw leiderschap en in transitie zijn. Is ook mede-oprichter van het bedrijf De Ontwikkelgroep, dat leidinggevenden coacht. Was netmanager NPO, lid RvB Publieke Omroep, televisiedirecteur NCRV en eerder zelfstandig journalist programmamaker.

5.  Zondag 7 maart 2021 13.30 u
Hilde Kieboom : ‘Ik heb respect voor politici, maar ik geloof niet dat je alleen in de politiek het verschil kunt maken.’
Hilde Kieboom is oprichter van de Belgische tak van de ‘Gemeenschap van Sant’Egidio’. Sant’Egidio is een christelijke lekengemeenschap met zo’n 100.000 leden (in 70 landen). De gemeenschap combineert het ondersteunen van armen en asielzoekers met gebed. Internationaal is de gemeenschap ook actief als vredesorganisatie.

6.  Zondag 14 maart 2021 13.30 u: Afronding
In de slotaflevering, vlak vóor de verkiezingen, zal in een nog te bepalen vorm een lijn uit de debatten worden gehaald. De aanbevelingen zullen op een nog te bepalen wijze aan ‘de’ politiek worden aangeboden.

 

Contactgegevens

Beweging van Barmhartigheid
Boxtelseweg 60, 5261 NE Vught
073 – 657 70 44
Contactpersoon: Willie Gardien: 06-46274770

www.barmhartigheid.nl

 

Beweging van Barmhartigheid                

De Beweging van Barmhartigheid is zo’n twintig jaar geleden opgericht en wil zich bij de 2000 leden en anderen sterk maken voor een meer barmhartige levenshouding. Dat doet de beweging door op allerlei manieren persoonlijke groei te bevorderen (inspiratiebijeenkomsten, compassiecolleges, cursussen, publicaties, enz.).

De Beweging is gehuisvest in Vught, waar het regelmatig gebruik maakt van het conferentieklooster Zin.

De Beweging werkt regelmatig samen met geestverwante organisaties.

De Fraters van Tilburg namen indertijd het initiatief tot de oprichting. Inmiddels is de Beweging een zelfstandige stichting.

De Beweging richt zich niet alleen op persoonlijke groei, maar maakt zich ook sterk voor de maatschappelijke kant, voor een barmhartiger samenleving. Dat doet de beweging niet door zelf (partij)politieke keuzes te maken, maar door te stimuleren dat burgers en de politiek er zélf mee aan de slag gaan.

www.barmhartigheid.nl