Stichting Handvest voor CompassieNL heeft in 2016:

 • Bijgedragen aan het programma rond de lancering van Rotterdam Compassionate City op 20 mei 2016.
 • De uitreiking van de Compassieprijs 2016 georganiseerd met als thema ‘Economie’. Dit jaar ging de prijs naar Heilige Rotterdamse Boontjes, www.heiligeboontjes.com. De andere twee genomineerden waren: Buurtcoöperatie OHG, Amsterdam (www.buurtcooperatieohg.nl) en Verhalenhuis Belvedere, Rotterdam (www.belvedererotterdam.nl).
 • Twee netwerkbijeenkomsten (‘inspireren/informeren/verbinden’) voor belangstellenden georganiseerd in de Compassionate Cities Leiden (april) en Apeldoorn (november).
 • Belangstellenden inzake het Handvest en de Compassionate City campagne uit Almere, Zoetermeer, Arnhem en België geïnformeerd en geadviseerd.
 • Het eerste verkennende gesprek gevoerd met een universiteit over een compassieprogramma voor studenten.
 • Lezingen/trainingen verzorgd.
 • Artikelen over aan compassie gerelateerde activiteiten van derden, en eigen interviews op de website geplaatst.
 • De Empathy and Compassion in Society-conferentie in Noorwegen (oktober) bijgewoond (www.compassioninsociety.org).
 • Nauwe contacten onderhouden met de internationale organisatie rond het Charter for Compassion in de V.S. (www.charterforcompassion.org).

Organisatieontwikkelingen

 • In het voorjaar traden twee nieuwe bestuursleden toe, Krijnie Beijen (secretaris) en Rogier Teerenstra (PR). Yara Vrolijks en Ernst Jan Kloosterhuis verlieten de stichting vanwege andere werkzaamheden.
 • Tot de zogenoemde ‘flexibele schil’, die het bestuur ondersteunt en compassieactiviteiten verzorgt , traden toe: Funda Müjde, Ton Liefaard, Marjolein Rikmenspoel, Madelinde Krantz en Anand Swami Persaud.

De stichting bezint zich de komende twee maanden op (nieuwe) samenwerkingsrelaties met een aantal grotere organisaties met een verwante doelstelling.

Het financiële jaarverslag 2016 van de stichting is inmiddels gereed en goedgekeurd door het bestuur. Mocht u dit in willen zien, stuur s.v.p. een mail naar: info@handvestvoorcompassie.nl

Blog artikelen
Pagina's
Categorieën
Maandelijks