Het bestuur van het Handvest voor Compassie bestaat uit:

    • Gerthe Lamers, voorzitter
    • Ton Liefaard, secretaris
    • Monica Neomagus, penningmeester
    • Tariq Khan,  bestuurslid
    • Astrid Gravenbeek, bestuurslid