Jaarverslag 2017

Wat deden wij in 2017?  

De stichting Handvest voor CompassieNL heeft in het afgelopen jaar:

* Geïnteresseerden uit Alkmaar, Amsterdam en Arnhem geïnformeerd en geadviseerd bij gedachtevorming over Compassionate Communities
Hierbij gaat het om betrokken burgers en/of ambtenaren die onze stichting vragen om met hen mee te denken over de rol die het Handvest voor Compassie binnen hun gemeente zou kunnen spelen.
* Vervolggesprekken gevoerd met een universiteit over concrete activiteiten rond compassie voor studenten, en de mogelijkheid om Compassionate University te worden.
* Het bezoek van Jon Ramer (bedenker van de Compassion Games die jaarlijks in de V.S. en elders worden georganiseerd) en Summer Joy Albertsen georganiseerd en begeleid.
* Tijdens de Vredesweek in september werd in Centrum De Roos in Amsterdam een bijeenkomst georganiseerd rondom Compassie & Vrede. De Amerikaanse gasten spraken de aanwezigen toe en het gezelschap van ongeveer 30 mensen bracht aansluitend de Compassie Torch in het hartlabyrint dat door Selma Sevenhuijsen was neergelegd in het Vondelpark.
* De uitreiking bijgewoond van het eredoctoraat dat door de Vrije Universiteit Amsterdam was toegekend aan Karen Armstrong, initiator van het Charter for Compassion, voor haar bijdrage aan de dialoog tussen de verschillende religies en aan het denken over hun rol in de maatschappij.
* Een lezing verzorgd in De Nieuwe Liefde in Amsterdam, ter gelegenheid van het eredoctoraat van Karen Armstrong. Voor een gezelschap van zo’n 200 mensen vertelden we over de geschiedenis van het Handvest voor Compassie in Nederland.
* Tweemaal (in januari en augustus) een presentatie verzorgd tijdens de Open Dag van Centrum de Roos in Amsterdam.
* Een video opgenomen met burgemeester Lenferink van Leiden waarin hij vertelt wat compassie voor zijn stad (de eerste die in 2009 het Handvest voor Compassie tekende) betekent.
* Samengewerkt met Compassion for Care, Vereniging Arts en Auto en het CarrièreCentrum Zorg rond de organisatie van de Compassieprijs 2017 met als thema Zorg en de vraag “Wie zorgt voor de zorgverlener?”
* De Compassieprijs 2017 uitgereikt op zaterdag 25 november tijdens het ledenevenement van Vereniging Arts en Auto in Beesd. De jury koos uit de 22 ingediende projecten (waaronder zes binnen Nederlandse ziekenhuizen) het initiatief “Meer spreekuurtijd voor de patiënt” van huisartsenpraktijk Afferden tot winnaar.
* De eerste contacten gelegd met de Vrije Universiteit Amsterdam waarmee in 2018 de uitreiking van de Compassieprijs georganiseerd zal gaan worden.

Organisatieontwikkelingen

* Bestuursleden Krijnie Beyen en Rogier Teerenstra verlieten het bestuur.
Ton Liefaard trad toe als secretaris, Astrid Gravenbeek als algemeen bestuurslid.

* Tot het supportteam (dat het bestuur ondersteunt en voorheen de flexibele schil werd genoemd) traden Ad Alblas en Karin Lindeman toe. Marjolein Rikmenspoel en Madelinde Krantz beëindigden hun officiële werkzaamheden voor het supportteam.
* Oud penningmeester Ernst Jan Kloosterhuis blijft het bestuur ondersteunen met het opmaken van de financiële jaarstukken.

* Funda Müjde verruilde haar functie als lid van het supportteam voor een lidmaatschap van het Comité van Aanbeveling. Ook Rosita Steenbeek trad toe tot dit comité, evenals Bright O’Richards.

We zijn verheugd dat we weer nieuwe mensen hebben mogen verwelkomen binnen onze stichting!
We bedanken degenen die ons –om persoonlijke redenen of omwille van de onmogelijkheid om het werk voor de stichting te combineren met hun andere werkzaamheden- hebben moeten verlaten.
Onze gezamenlijke ‘passie voor compassie’ garandeert dat we elkaar zeker nog weer tegen zullen komen in de toekomst!

Op de landelijke ‘heidag’ bepaalden we als bestuur en supportteam de voornaamste speerpunten voor de komende periode:
1)De jaarlijkse uitreiking van de Compassieprijs met steeds een ander thema, nieuwe samenwerkingspartners en op wisselende locaties
2)Sparringpartner zijn voor diegenen binnen steden en dorpen die willen nadenken over Compassionate Community-activiteiten
3)Contacten met universiteiten en, waar mogelijk, samenwerking
4)Goede communicatie via diverse kanalen over het werk van HvCNL en over het thema Compassie

We bedanken de Vrijzinnig Hervormde Gemeente in Kampen voor haar donatie voor de Compassieprijs.
Tot slot danken wij ook Centrum de Roos in Amsterdam voor de gastvrijheid die men ons in het afgelopen jaar geboden heeft voor het houden van onze vergaderingen.

Het financiële jaarverslag 2017 van de stichting is inmiddels gereed en goedgekeurd door het bestuur. Mocht u dit in willen zien, stuur s.v.p. een mail naar: info@handvestvoorcompassie.nl