Visie

Het principe van compassie ligt ten grondslag aan alle religieuze, ethische en spirituele tradities en roept ons op om ieder ander altijd te behandelen zoals we zelf behandeld willen worden.  Ieder mens draagt het vermogen in zich om liefde, mededogen en vriendelijkheid te ontwikkelen. Compassie komt voort uit onze diepste wederzijdse afhankelijkheid en is essentieel voor menselijke relaties en een volwaardig mens-zijn. Compassie is de weg naar verlichting, en is onmisbaar voor de totstandkoming van een eerlijke economie en een vreedzame wereldgemeenschap. *

Missie

–  Aandacht vestigen op de kracht en de waarde van compassie voor ieder mens persoonlijk en voor de samenleving als geheel
–  Aandacht geven aan daden van compassie en initiatieven in de lijn van het Charter for Compassion
–  Inspireren van mensen die zich aangesproken voelen door het Charter for Compassion
–  Community-building: mensen samenbrengen die compassie als leidraad voor hun handelen hebben

Activiteiten

–  (Mede) organiseren van de jaarlijkse Compassieprijs (bestaat sinds 2010)
–  Website HvC NL onderhouden en beschikbaar stellen voor anderen
–  Initiëren/organiseren van plaatselijke Compassiecafé’s, presentaties, lezingen en evenementen
–  Initiëren/organiseren van netwerkbijeenkomsten in Compassionate Cities.
–  Vraagbaak zijn voor steden die interesse hebben om Compassionate City (Stad van Compassie) te worden
–  Contacten onderhouden met de internationale organisatie Charter for Compassion

 

*  Gebaseerd op het Charter for Compassion van Karen Armstrong