Samen verder

De Beweging voor Barmhartigheid en de St. Handvest voor Compassie NL  gaan vanaf
1 januari 2021 samen verder.

Beide bewegingen waren al geruime tijd met elkaar in gesprek, aanvankelijk met het doel de samenwerking onderling én met andere organisaties te versterken. Gaandeweg leverden de gesprekken echter een dusdanige vertrouwdheid op dat het Handvest voor Compassie aan het bestuur van de Beweging van Barmhartigheid voorstelde om de samenwerking om te zetten in een samengáán. Hiertoe werd gekozen voor de constructie waarin de activiteiten, de intellectuele eigendommen en de financiële middelen van het Handvest voor Compassie worden ondergebracht bij de Beweging voor Barmhartigheid.

De besturen beschouwen dit samengaan als een goede ontwikkeling die op een bijna natuurlijke wijze voortkomt uit onze gezamenlijke taal en de sterke overeenkomst tussen de missie en visie van beide stichtingen. Compassie, barmhartigheid en mededogen zijn bepalend in onze taal. Ze zijn de weg naar menswording en onmisbaar voor de totstandkoming van een rechtvaardige en duurzame economie en een vreedzame wereldgemeenschap.

Gerthe Lamers, voorzitter St. Handvest voor Compassie NL: “het bestuur van Handvest voor Compassie NL verheugt zich op het  samengaan van deze 2 bewegingen. Komend vanuit verschillende achtergronden vinden we elkaar in het hart van onze missie: de compassie, barmhartigheid, mededogen. Van daaruit samen optrekken geeft goede energie om in actie te komen voor een barmhartige samenleving”.

Johan Willemse, voorzitter Beweging van Barmhartigheid:  “Ik vind het mooi dat we gezamenlijk een sterk bestuur kunnen vormen wat samengesteld wordt uit de mensen van de oorspronkelijke besturen: Wilfried Gradus, Astrid Gravenbeek, Broer Huitema, Gerthe Lamers , Ton Liefaard, Carola Mokveld, Johan Willemse”.

We zien ons samengaan als een nieuw begin. We willen de cirkel van compassie, barmhartigheid en mededogen vergroten. Ze zijn het kloppend hart van álle levensbeschouwelijke tradities, universeel menselijk, van alle tijden en ze doorsnijden grenzen van ras, sociale afkomst, geaardheid en geloofsovertuiging. Ze staan voor de zoektocht naar wat mensen bindt en niet wat hen scheidt. Hierbij gaat het niet alleen om de relatie tussen mensen onderling maar ook om die van de mens tot de natuur.

We zien ons nieuwe begin ook als een aanzet tot een brede maatschappelijke stroming waarbij steeds meer organisaties en personen zich willen aansluiten.

In de toekomst kunt u onze activiteiten daarom ook vinden op onze gezamenlijke en vernieuwde website:  www.barmhartigheid.nl

Als u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief van de Beweging van Barmhartigheid krijgt u regelmatig de nieuwsbrief toegestuurd.  Klik daarvoor op deze link