Informele bijeenkomst Parliament of World Religions in Nederland!

Op mondiaal niveau werkt de moederorganisatie van het Handvest voor Compassie NL, het internationale Charter for Compassion, samen met het ‘Parliament of the World Religions’. Het ‘Parlement’ werd opgericht in 1893, om harmonie te cultiveren tussen de verschillende wereldreligies en spirituele gemeenschappen, om hun betrokkenheid bij de wereld te koesteren en zo samen te werken aan een rechtvaardige, vredevolle en duurzame wereld.

Parliament of the World Religions

Om dit te bereiken nodigt dit Parlement, ook nu, in deze moderne tijd, indivduen en gemeenschappen uit om samen te werken aan deze doelen. Het internationale Handvest voor Compassie sluit zich van harte aan bij deze doelstellingen. In Nederland komt een kleine kerngroep van het Parliament of the World’s Religions al in Amsterdam op reguliere basis bij elkaar.

Driemaandelijkse informele bijeenkomsten

In het kader van een internationale conferentie van het Parlement die in 2015 in Salt Lake City plaatsvond, wil deze Nederlandse groep graag driemaandelijkse, informele bijeenkomsten gaan organiseren. Om de Nederlandse deelnemers van die conferentie en alle geïnteresseerden met elkaar in contact te brengen. Op donderdag 15 december wordt hiervoor de eerste bijeenkomst georganiseerd, in Amsterdam, van 18.00u tot 19.00u in Centrum De Roos.

Toespreken van de deelnemers

Mocht iemand de andere deelnemers van de bijeenkomst graag willen toespreken (bij voorkeur in het Engels!) over een onderwerp dat het Parliament aangaat, dan kan dit gemaild worden naar de organisatie. Geef daarbij je naam, onderwerp, organisatie en telefoonnummer op en je wordt opgenomen in de agenda van de bijeenkomst.

Programma:

18:00-20:00

Informele reünie van Nederlandse deelnemers aan de conferentie en introduces. Korte presentaties door de mensen die de bovenstaande procedure hebben gevolgd.

19:00-20:00

Parallelle open formele ontmoeting. Bedoeld om een formele informatie uitwisseling te stimuleren over Nederlandse onderwerpen, activiteiten en gebeurtenissen die verwant zijn aan dringende onderwerpen bij het Parliament. Een verslag van deze ontmoeting zal worden gedeeld met het hoofdkwartier van de organisatie in Chicago. Per mail graag doorgeven of je hieraan wenst deel te nemen.

Waar, wanneer, toegang, aanmelden

Locatie: Centrum De Roos, P.C. Hooftstraat 183 in Amsterdam
Datum en tijd: 15 december, van 18.00u – 19.00u.
Toegang: kleine donatie van 3 euro om de kosten te dekken. (Simpele snacks en drinken worden aangeboden)
Aanmelden: per mail via interreli@posteo.net

Meer informatie:

Neem voor meer informatie over de bijeenkomst en het Parliament of World’s Religions in Nederland contact op met de organisatoren via interreli@posteo.net of via +31(0) 623695051

Let op: voertaal van de bijeenkomst is Engels!

unnamed