Handvest voor Compassie: ontstaansgeschiedenis


Het Handvest voor Compassie is de Nederlandse vertaling van het Charter for Compassion (zie www.charterforcompassion.org). Het CfC werd in november 2009 wereldwijd gelanceerd op initiatief van de Britse schrijfster Karen Armstrong die al vele jaren boeken publiceert over de grote wereldreligies en tracht om bruggen te slaan tussen de aanhangers van de verschillende levensbeschouwingen. Religieuze conflicten vormen volgens haar een zeer ernstige bedreiging van de wereldvrede en van de stabiliteit in samenlevingen.
Zij won, als belangrijke hedendaagse denker, in 2008 de prestigieuze Amerikaanse TED-Award en werd zodoende in de gelegenheid gesteld om haar wens voor de wereld om te zetten in een concreet initiatief. Karen Armstrongs wens was dat er een Handvest voor Compassie zou komen gebaseerd op de universele Gulden Regel “Doe een ander niet aan wat je niet wilt dat jou wordt aangedaan”.

Wereldwijde lancering

Samen met religieuze en morele wereldleiders werkte Karen Armstrong vervolgens twee jaar lang aan een gezamenlijke tekst. Via een internationale website konden mensen van over de gehele wereld meedenken en een bijdrage leveren.
Op 11 november 2009 werd de tekst van het handvest internationaal gelanceerd. In Nederland gebeurde dat in de Mozes & Aäronkerk in Amsterdam, in bijzijn van rabbijn Awraham Soetendorp, voormalig RABO-topman Herman Wijffels, filosoof en Islamgeleerde Tariq Ramadan en oud-burgemeester Job Cohen. Zo’n 400 mensen woonden de lancering bij. In de middag werd in workshops verder nagedacht over de Gulden Regel en het begrip compassie in relatie tot religie en levensbeschouwing, maar óók in relatie tot sociaal maatschappelijke vraagstukken en activiteiten.

Mozeshuis Amsterdam
Het Mozeshuis in Amsterdam heeft van het begin af aan een grote rol gespeeld bij de lancering en verdere bekendmaking van het Handvest voor Compassie in Nederland. Vanuit dit centrum voor volwasseneducatie en samenlevingsopbouw in Amsterdam worden nog steeds initiatieven ontwikkeld, verbindingen gelegd en wordt informatie verstrekt, o.a. via de site www.handvestvoorcompassie.nl.
Ook onderhoudt het Mozeshuis contacten met de internationale groep rond Karen Armstrong en is zij een officiële partner in het wereldwijde Charter netwerk.
Hieronder een filmpje over de vragen: wat is compassie en wat is het Charter for Compassion? Dit filmpje werd gemaakt door Reinald den Hartog.
Klik hier voor de video