Handvest voor Compassie Internationale Vrouwen en Meisjes!

De internationale beweging van het Handvest voor Compassie heeft een nieuw onderdeel: “Women and Girls”! De visie van dit onderdeel van het Handvest is een wereld te scheppen waarin meisjes en vrouwen hun volle potentieel voor wereldwijde transformatie kunnen bereiken, met compassie als drijvende kracht.

fantasy-1323611_640

Charter for Compassion Internation Women and Girls!

De “Women and Girls” (WG) willen een platform vormen dat de samenwerking bevordert tussen alle partners van het internationale Handvest voor Compassie die zich bezighouden met thema’s zoals gendergelijkheid, onderwijs, vrouwelijk leiderschap en spiritualiteit.

Heel ieders hart

Iedereen die de creatieve oplossingen onderzoekt die bijdragen aan het scheppen van een vredevolle en uitgebalanceerde wereldwijde gemeenschap, wordt van harte uitgenodigd om ook mee te doen aan dit onderdeel van het Handvest. Doel is om gezamenlijk met alle partners ieders hart te helen. Om zo een verandering in de gemeenschap en in de wereld te bewerkstelligen.

girls-438152_640

Vrouwen en meisjes versterken en inspireren

Het internationale Handvest voor Compassie heeft altijd partners ondersteund op diverse gebieden. Nu is er ook speciale ruimte gemaakt om het werk te promoten dat vrouwen en meisjes versterkt, inspireert en bevordert. Doel van het WG is een unieke ruimte te bieden om samen te werken, samen te komen en de dynamische, diverse waardes van wat vrouwelijk leiderschap te bevorderen.

Meer informatie?

Neem vooral een kijkje op de pagina van het Charter for Compassion International’s Women and Girls! Of volg ze via facebook!

Daarnaast is er de vraag vanuit deze beweging om het initiatief te delen met vrouwen- en meisjesorganisaties die niet noodzakelijk deel uitmaken van het Handvest voor Compassie, maar misschien wel een thuis kunnen vinden binnen dit nieuwe onderdeel.

Deel het logo op jullie site! En nodig vooral ook meer vrouwen- en meisjesorganisaties uit om zich aan te sluiten bij het Charter for Compassion International’s Women and Girls!

ww1.2