Compassieprijs 2019: Kinderrechten

Kinderrechten. Onze zorg voor de kinderen van vandaag

Op woensdag 13 november zal in de Universiteit Leiden de jaarlijkse Nederlandse Compassieprijs worden uitgereikt. Dit jaar staan de rechten en het welzijn kinderen (0-18 jaar) centraal. Dat sluit aan bij het feit dat 30 jaar geleden, op 20 november 1989, de Verenigde Naties het Kinderrechtenverdrag aanvaardden.

Onze samenleving wenst dat alle kinderen uitgroeien tot zelfstandige, betrokken en verantwoordelijke burgers die ook in staat zullen zijn om begrip en empathie voor anderen op te brengen. Burgerschapsvorming, dat in het onderwijs momenteel veel aandacht krijgt, richt zich mede op het vermogen om een goede relatie met anderen op te bouwen. Kinderen die in hun jeugd voldoende basisvoorzieningen kennen (voedsel, onderdak, onderwijs, medische zorg), die in een veilige omgeving opgroeien en omringd worden met liefdevolle aandacht, zullen in principe in staat zijn om zich later met anderen te verbinden en zich om hen te bekommeren. Helaas leven in Nederland nogal wat kinderen onder zeer moeilijke omstandigheden. Zij worden dagelijks geconfronteerd met onzekerheid, geweld, armoede en achterstand. Voor deze kinderen is de strijd om het bestaan realiteit en is het vooral zaak te overleven.

Om hen een beter leven te bezorgen zetten veel mensen, binnen het onderwijs, de jeugdzorg en daarbuiten, zich met hart en ziel in. Met creatieve projecten en initiatieven waarin aandacht, plezier, ontspanning, gezelligheid en ontwikkeling centraal staan, zijn zij er voor díe kinderen voor wie dit allemaal niet vanzelfsprekend is.

Zó dragen zij in de eerste plaats bij aan een jeugd die je ieder kind van harte gunt en die recht doet aan de rechten van alle kinderen. Daarnaast betekent deze betrokkenheid en zorg een investering in onze samenleving, waarin kinderen een actieve rol spelen. Kinderen ervaren dat er naar hen wordt omgekeken en ze niet aan hun lot worden overgelaten. Dit is van invloed op hun persoonlijke ontwikkeling en op hun vermogen om op termijn ook naar anderen om te zien. Goed voorbeeld doet goed volgen. Alleen een maatschappij die compassie schenkt, kan het uiteindelijk ook terug verwachten.

Mensen die zich binnen de Nederlandse samenleving inzetten voor het verwezenlijken van kinderrechten, kunnen worden voordragen voor de Nederlandse Compassieprijs 2019. Zie https://www.defenceforchildren.nl/kinderrechten/tekst-vn-kinderrechtenverdrag.
Kleinschalige projecten die anderen kunnen inspireren worden uitdrukkelijk uitgenodigd om mee te doen.
De nominatieperiode loopt van 20 augustus t/m 7 oktober.

De jury selecteert drie initiatieven. Zij krijgen de gelegenheid om hun activiteit te pitchen tijdens een symposium over kinderrechten op 13 november in de Universiteit Leiden.
Aansluitend wordt de winnaar bekend gemaakt. Hij/zij ontvangt een bedrag van € 1.000.

De termijn voor het inzenden van nominaties voor de Compassieprijs 2019 is gesloten.

Over de Nederlandse Compassieprijs

De Stichting Handvest voor Compassie Nederland (HvCNL) organiseert deze prijsuitreiking met elk jaar een ander thema en andere samenwerkingspartners. De prijs is bestemd voor hen die ‘harten verwarmen, mensen verbinden en welzijn bevorderen’.

In 2019 wordt de uitreiking georganiseerd in samenwerking met de Universiteit Leiden in de persoon van prof. mr. Ton Liefaard, hoogleraar kinderrechten die sinds 15 maart 2012 de UNICEF-leerstoel kinderrechten bekleedt aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid.

De jury

De jury bestaat dit jaar uit:
Ton Liefaard – Vice-decaan Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Hoogleraar kinderrechten, Universiteit Leiden
Marleen Damen – Wethouder Gezondheid, Jeugdzorg & Welzijn, Leiden
Tako Rietveld – Kindercorrespondent
Akhrat Selevani – Winnaar Leids Jeugdlintje 2015, ambassadeur van de Ik blijf hier-groep
Laurien Koster – Voorzitter Kinderrechtencollectief

Uitreiking van de prijs

De unieke jaarlijkse Nederlandse Compassieprijs zal op woensdag 13 november 2019 worden uitgereikt in de juridische faculteit van de Universiteit Leiden tijdens een symposium met diverse sprekers over Kinderrechten.

Voorafgaand aan het symposium wordt op dezelfde locatie ook het Leids Jeugdlintje (de Kindercompassieprijs) uitgereikt.

Dit alles staat in het teken van Leiden 10 jaar Stad van Compassie, zie: www.leidencompassiestad.nu.
Burgemeester en Wethouders tekenden in 2009, als eerste stad, het internationale Handvest voor Compassie. Sindsdien volgden in Nederland en wereldwijd nog vele andere steden. https://charterforcompassion.org/communities.

Voor informatie over de Nederlandse Compassieprijs:
info@handvestvoorcompassie.nl
Stichting Handvest voor Compassie NL (na 19.00 uur): 06 – 206 55 110 en 020 – 337 32 79