Compassionate cities

Leiden

In Leiden tekende de gemeente in 2009 reeds het Handvest voor Compassie. Een open platform met mensen van verschillende achtergronden is actief. Er wordt gewerkt aan een film en een kunstproject. In 2013 wil men een grote bijeenkomst organiseren om zichtbaar te maken wat er gebeurt en mensen te stimuleren om zich aan te sluiten.
Ook zal gewerkt gaan worden met het Kinderhandvest voor Compassie, dat ook in Canada, Pakistan en Jordanië op scholen wordt gebruikt.
Website www.c4cleiden.nl
Contactpersoon: Andre Potters-Kemp | andre@potterskemp.nl | 06-41439627

Groningen
In Groningen loopt van 2011 tot en met 2013 het project ‘Stadjers voor compassie’. De Gemeente subsidieert, het Platform Religie en Levensbeschouwing voert het uit. Er zijn 12 ambassadeurs uit de Groningse samenleving aangesteld, werkzaam op zeer verschillende terreinen o.a. bij FC Groningen en bij schoonmaakorganisatie MAS Noord Nederland BV. De organisaties waar de ambassadeurs voor werken zullen de komende tijd activiteiten op het gebied van compassie ontwikkelen en zichtbaar maken. Op 4 april hebben 120 kinderen De Gulden Regel-reis gespeeld. Kinderopvang, scholen, een reisbureau en een theatergroep participeerden in dit project. Op 23 juni is er een compassiebijeenkomst over opgroeien tussen twee culturen.
Website www. stadjersvoorcompassie.nl
Contactpersoon: Marijke v.d. Hel | marijkevandehel@gmail.com

Arnhem
In Arnhem zet een groep betrokken burgers zich in om van de stad een Compassie-stad te maken door middel van het werven van verschillende ambassadeurs met diverse achtergronden (de financiële sector, de zorg, het onderwijs, het bedrijfsleven). Men hoopt dat de gemeente Arnhem 21 september, de dag waarop de Conferentie t.g.v. de Slag om Arnhem plaatsvindt, het Handvest voor Compassie officieel wil ondertekenen zodat Arnhem als Compassie-stad op de kaart zal staan. Madelinde Krantz schreef de scriptie ‘Een zoektocht naar Compassie’.
Contactpersonen: Sophie Lambrechtsen |sophielambrechtsen@planet.nl
Madelinde Krantz | madelinde.krantz@gmail.com

Amsterdam
In Amsterdam is het Mozeshuis vanaf de wereldwijde lancering van het Handvest voor Compassie in 2009 (voor Nederland in de Mozes & Aäronkerk) organisator van diverse activiteiten. Een training rond compassie, een themadag over compassie & zorg, lancering van het Kindercharter for Compassion en een Concert for Compassion vonden plaats. Er is tevens betrokkenheid bij de uitreiking van de jaarlijkse Compassieprijs. Begin 2012 kwamen 15 Amsterdammers, werkzaam op zeer uiteenlopende terreinen, voor het eerst samen tijdens een Compassionate City lunch. Dit netwerk zal verder worden uitgebreid. Het Mozeshuis beheert de website www.handvestvoorcompassie.nl en bekleedt een zetel in de Board of Advisors van het Internationale Instituut voor Compassionate Cities in Seattle.
Website www.mozeshuis.nl
Contactpersonen: Monica Neomagus |handvestvoorcompassie@gmail.com| 0638036953

Gorinchem

In de Grote Kerk van het schilderachtige stadje Gorinchem vond zaterdag 23 juni 2012 de feestelijke presentatie plaats van het boek Laten zien dat we er niet alleen voor staan. Compassie in Gorkum in 125 verhalen, met een voorwoord van burgemeester Piet IJssels. De presentatie vormde het resultaat van een jaar hard werken door de leden van de Gorkumse Werkgroep Compassie, waarvan Onno Albada de voorzitter is. De groep is geïnspireerd door het Handvest voor Compassie van Karen Armstrong en de internationale Compassionate City campagne die daaraan verbonden is. Klik hier voor meer informatie.
Er wordt tevens gewerkt aan een digitale route van/voor compassie.
Website www.Indetoren.nl
Contactpersoon: Onno Albada | oalbada@ziggo.nl
Ben Ruysink |benruysink@casema.nl

Hoogeveen en Meppel
Binnen ‘Samen Eén in Hoogeveen’ en Stichting Kleurrijk Meppel wordt in het kader van compassie gewerkt aan het thema Vrede. Wijkavonden, een jongerendebat, cultuuravonden, de Expreswijkprijs en een mobiele tentoonstelling staan op het programma. Deze Vrede-Express laat kinderen, jongeren en ouderen de dilemma’s onderzoeken van diverse meningen, belangen, stromingen en idealen. Thuis kunnen via internetprogramma’s opdrachten worden gemaakt. Verbindingen tussen verschillende mensen/groepen tot stand brengen, elkaar leren begrijpen en je in elkaar kunnen verplaatsen vormen de uitgangspunten.
Contactpersoon: Chris Dees| dees.chris@gmail.com

Lochem
In Lochem is in de afgelopen 2 jaren een groep mensen aan het werk gegaan om te kijken waar en hoe compassie meer plaats kan krijgen in de Lochemse gemeente.  De groep werkt onder de naam KomPassie Lochem. Een van de activiteiten KomPassie Lochem onlangs heeft georganiseerd was de organisatie van de landelijke Compassieprijs 2014. Deze werd gehouden op 11 april in het gemeentehuis van Lochem. Winnaar werd Peter Leslie met het project Mindlab. Kijk op www.kompassielochem.nl voor meer informatie.
Contactpersoon: Gerthe Lamers |  gerthelamers@gmail.com of kompassielochem@gmail.com