Interview met burgemeester Lenferink van Leiden

In september bracht het bestuur van de Stichting Handvest voor Compassie NL een bezoek aan ‘compassie-stad’ Leiden.
Het interview was verbonden met het bezoek van Jon Ramer en Sommer Joy Albertsen uit Seattle  aan Nederland. In het kader van de Compassion Games bezochten zij een aantal steden, waaronder Leiden, om mensen te inspireren en motiveren om mee te doen met de halfjaarlijkse wereldwijd georganiseerde Compassion Games.  Sinds 12 november 2009, de dag waarop het Charter for Compassion wereldwijd gelanceerd werd,  is Leiden zgn. Compassionate City.  Daarmee is Leiden de eerste stad in Nederland die het Handvest voor Compassie van Karen Armstrong ondertekende.  Later volgden Groningen, Apeldoorn en Rotterdam. Jon Ramer was degene die in 2009 het initiatief nam om Seattle Compassionate City te laten worden. Seattle en Leiden zijn daarmee de eerste steden ter wereld die zich Compassionate City mogen noemen.  En dat schept natuurlijk een band. Reden voor een ontmoeting met burgemeester Lenferink en compassiewerkers uit Leiden. Het was aan Anand Swami Persaud de eer om burgemeester Lenferink van Leiden te interviewen over wat compassie voor hem betekent.