Juryrapport Compassieprijs 2011 Bright Richards

Theatermaker Bright O. Richards (foto) ontving afgelopen zaterdag de eerste CompassiePrijs. Hieronder vindt u het juryrapport.

“Bright O. Richards ontvangt de CompassiePrijs 2011 in het domein kunst en cultuur. De jury kent deze prijs toe omdat zij het belangrijk vindt dat in het huidige klimaat over vluchtelingen en migranten ook andere geluiden klinken, namelijk over de kracht van deze mensen die onze samenleving nieuwe impulsen kunnen geven. Met zijn toneelstuk ‘As I Left My Father’s House’ laat Bright O. Richards zien dat een dialoog tussen mensen met verschillende achtergronden mogelijk is.

In Trouw zei hij hierover: “De interculturele dialoog loopt vaak stuk op pijn”. Met zijn toneelstuk ‘As I Left My Father’s House’ wil hij stilstaan bij de pijn van vluchtelingen om zo herkenning en toenadering tot stand te brengen onder de toeschouwers. ‘As I Left My Father’s House’ gaat over verbinding, kwetsbaarheid, en dialoog. Het toneelstuk combineert drie moeilijke perioden in de drie zogenaamde religies van het Boek met hedendaagse verhalen van vluchtelingen.Drie religieuze leiders – Mozes die de joden uit Egypte leidde, Jezus die de Kruisweg aflegde en Mohammed die vanuit Mekka naar Medina migreerde – vormen de basis voor het toneelstuk. Alle drie maakten ze een noodzakelijke tocht, waarbij ze houvast zochten in hun geloof. Ze hadden hoop omdat ze zich verbonden voelden met God. De doelstelling van Bright O. Richards om verbondenheid tussen mensen te realiseren wordt kracht bij gezet doordat hij het toneelstuk opvoert in synagogen, kerken en moskeeen. Niet de verschillen maar de overeenkomsten tussen mensen en hun diepste overtuiging worden zo daadwerkelijk inzichtelijk gemaakt.

Bright O. Richards is een ambassadeur van de gedachte die ten grondslag ligt aan het Charter for Compassion. De gulden regel om je naaste net zo te behandelen als dat je zelf behandeld wilt worden wordt in ‘As I left my fathers house’ op indringende wijze over het voetlicht gebracht. De jury is daarom van mening dat Bright O. Richards met recht de allereerste winnaar is van de CompassiePrijs. De organisaties die deze prijs uitreiken willen zich inspannen om het werk van Bright O. Richards onder de aandacht te brengen van zoveel mogelijk mensen.”

Bron: Mozeshuis

DATUM: 11 APRIL 2011