Toelaten (gedicht)

Toelaten
Door Danna Faulds

 

Je kunt het leven niet controleren.
Probeer een bliksemflits in te tomen,
een tornado te beheersen.  Dam een
stroom in en het zal een nieuw kanaal
creëren.  Bied weerstand, en het tij
zal de grond onder je voeten wegmaaien.
Laat toe, en genade zal je naar
hoger gelegen grond voeren.  De enige
veiligheid ligt in alles binnen laten –
het wilde en het zwakke; angst,
fantasieën, falen en succes.
Wanneer verlies de deuren afrukt van
het hart, of verdriet je blik vertroebelt
met wanhoop, wordt de praktijk
om simpelweg de waarheid te verdragen.
In de keus om je gebruikelijke manier
van zijn los te laten, wordt de hele
wereld aan je nieuwe ogen geopenbaard.

 

 

Allow
By Danna Faulds

 

 

There is no controlling life.
Try corralling a lightning bolt,
containing a tornado.  Dam a
stream and it will create a new
channel.  Resist, and the tide
will sweep you off your feet.
Allow, and grace will carry
you to higher ground.  The only
safety lies in letting it all in –
the wild and the weak; fear,
fantasies, failures and success.
When loss rips off the doors of
the heart, or sadness veils your
vision with despair, practice
becomes simply bearing the truth.
In the choice to let go of your
known way of being, the whole
world is revealed to your new eyes.

 

 

Meer over Danna Faulds: klik hier