Samen verder in 2021

Standpunten…

Hoe vaak zien we niet dat ze tot verharding en verdeeldheid leiden?

2020, het jaar van de pandemie, heeft ons allen duidelijk gemaakt hoe wezenlijk een levenshouding vanuit mededogen, compassie en barmhartigheid is.

Voor 2021 wordt het de kunst om dit vast te houden en van daaruit bij te dragen aan een leefbare samenleving.

Vanaf het Nieuwe Jaar trekken de Stichting Handvest voor Compassie NL en de Stichting Beweging van Barmhartigheid samen als één organisatie (naam: de Beweging van Barmhartigheid) op om hierin hun rol te vervullen.

We wensen jou en al je dierbaren alle goeds toe in het Nieuwe Jaar.

Namens de Stichting Beweging van Barmhartigheid
Johan Willemse

Namens de Stichting Handvest voor Compassie NL
Gerthe Lamers