Netwerkmiddag Compassionate Cities/Communities op za. 29 juni

ATTENTIE:  DEZE BIJEENKOMST GAAT NIET DOOR!!!

Op zaterdag 29 juni zal onze volgende jaarlijkse netwerkmiddag voor Compassionate Communities/Cities gehouden worden in Leiden in de Hooglandse Kerk, ingang Hooglandsekerkgracht 50 . Tijd: 13.30 – 16.00 uur.

Sinds onze laatste bijeenkomst op 30 juni 2018 in Apeldoorn is er weer heel wat gebeurd:  Zoetermeer en Nijmegen werden Compassionate City in september 2018 en november 2018.  In andere steden ontstonden nieuwe initiatieven. Als ‘compassionate cities’ (of zoals we onszelf liever noemen: ‘compassionate communities’) kunnen we weer heel wat uitwisselen, afstemmen, problemen en successen delen en van elkaar leren. Eerdere bijeenkomsten met mensen uit de compassiesteden waren zeer informatief en enthousiasmerend.

Charter for Compassion 10 jaar en Leiden 10 jaar Stad van Compassie!
Extra bijzonder en feestelijk is het dat het dit jaar 10 jaar geleden is dat het Charter for Compassion wereldwijd werd gelanceerd: op 12 november 2009.  Op diezelfde dag is Leiden meteen Compassionate City geworden en was daarmee de eerste Stad van Compassie ter wereld. Reden voor de stad Leiden om dit heugelijke feit te vieren op 12 november. Informatie over het programma volgt later op onze website.
Om die reden vinden we het ook passend om onze netwerkmiddag dit jaar in Leiden te houden op zaterdag 29 juni.

Uitreiking Compassieprijs 2019 in Leiden
Vanwege het 10-jarig bestaan zal Handvest voor Compassie NL dit jaar de Compassieprijs ook uitreiken in Leiden op woensdag 13 november rond het thema Kinderrechten.  In dat kader werken wij samen met de Universiteit van Leiden om de Compassieprijs 2019 te organiseren. Na de zomervakantie kunnen inspirerende projecten genomineerd worden voor de Compassieprijs 2019.  Alle informatie daarover vindt u dan op onze website.

Tenslotte
Wij zijn heel blij dat wij de ruimte in de Hooglandse Kerk aangeboden krijgen.  Voor de consumpties vragen wij u om een bijdrage van 5 euro.
Om een indruk te krijgen hoeveel mensen we kunnen verwachten op 29 juni willen wij u vragen om u aan te melden voor 26 juni via handvestvoorcompassie@gmail.com

Namens Handvest voor Compassie NL
Ad Alblas en Gerthe Lamers