Bezinning in Lochem

Voor een jonge organisatie als Handvest voor Compassie Nederland is het nodig om met enige regelmaat stil te staan bij de ontwikkelingen waarin zij zich bevindt. De jaarlijkse ‘Hei-dag’ is hierin een belangrijk moment.
Dus kwamen vier bestuursleden en twee leden van de supportgroep op zaterdag 21 oktober bij elkaar om terug te blikken op het afgelopen jaar en met elkaar te delen welke beweging we op gang zien komen. En, vooruitkijkend, vragen te verkennen als ‘Waar staan we nu?’, ‘Welke perspectieven zien we voor het komende jaar?’ en ‘Welke compassiebeweging willen we nou precies op gang brengen?’.
Hiervoor was niet een plekje besproken op een of andere ‘schone, stille heide’, maar stond het sfeervolle huis van bestuursvoorzitter Gerthe Lamers in Lochem ter beschikking.
In een prettige sfeer spraken we met elkaar over de Compassiebeweging in het algemeen en over de rol die wij met Handvest voor compassie Nederland willen spelen. En er werd een flinke to-do-lijst opgesteld van concrete activiteiten en acties voor de korte en langere termijn.
Ook was er in het dagprogramma ruimte om kennis op te doen. In dit geval van de wondere wereld van de media. Astrid Gravenbeek, bestuurslid, wijdde ons vanuit haar ervaring in in de geheimen van een effectieve omgang met o.a. (regionale) kranten, radio en televisie.
Nuttig voor een organisatie die regelmatig de publiciteit wil zoeken.

Ton Liefaard
Bestuurssecretaris