De Compassie-belofte van Ad Albas

Op vrijdag 5 april is het internationale Golden Rule Day. Wereldwijd worden activiteiten ondernomen om dit te vieren. Ter gelegenheid hiervan heeft Ad Alblas een video ingesproken met de Compassie-belofte.

Deze tekst is voor het eerst uitgesproken in een kerkdienst met als titel: de Beloofsbelijdenis. Dit om de gebruikelijke geloofsbelijdenis handen en voeten te geven.  De tekst is ook gepubliceerd in kerk- en moskee-gemeenschappen.
Voor gebruik voor niet-religieuzen is de term Compassie-belofte gekozen.   De goede ervaringen ermee kunnen een stimulans zijn om in eigen gemeenschappen deze tekst ook te publiceren en gezamenlijk uit te spreken. De tekst vindt u onder aan deze pagina.

Ad Alblas is emeritus predikant uit Leiden en actief in de plaatselijke en landelijke compassie-beweging. Samen met rabbijn Soetendorp nam hij in november 2009 het initiatief om Leiden compassionate city te maken. Dit gebeurde op dezelfde dag dat het Charter for Compassion wereldwijd gelanceerd werd door Karen Armstrong.
Dit jaar viert Leiden daarom het 10 – jarig bestaan als Stad van Compassie. Op 12 november zal een feestelijke dag georganiseerd worden in Leiden om dit te vieren.  Op die dag zal tegelijkertijd en op diezelfde plek ook het 10-jarig bestaan van het Charter for Compassion gevierd worden.

 

 

COMPASSIE-BELOFTE

 

Ik beloof naar beste kunnen de ander te behandelen

zoals ik zelf behandeld wil worden

Ik beloof naar beste kunnen mededogen tot de kern

van mijn denken en handelen te maken

Ik beloof elke interpretatie van mijn geloof die aanzet

tot geweld, haat en minachting af te wijzen

Ik beloof correcte en respectvolle informatie te verschaffen

over andere tradities, meningen en mensen

Ik beloof positieve waardering van culturele en religieuze

verscheidenheid te stimuleren

Ik beloof bij te dragen aan compassie en mededogen

voor het leed en onrecht van alle mensen,

ook voor hen die wij als onze vijanden zien.

 

ontleend aan het Charter for Compassion