Compassie in Friesland!

Toch ook leuk nieuw over compassie, ondanks deze barre tijden vol protest en politieke wereldonrust. Ditmaal nieuws over compassie vanuit Friesland!

Huis voor Syrisch gezin

In het Friese dorp Easterlittens hebben bewoners geld ingezameld om een huis te kopen voor een Syrisch asielzoekersgezin! Tijdens een uitje spraken de dorpelingen over de vluchtelingencrisis. Samen kwamen ze tot de conclusie dat ze graag zouden willen helpen. Zo ontstond een prachtig idee: geld inzamelen voor een woning voor een asielzoekersgezin! Wat een mooi voorbeeld van empathie in samenleving en samenwerking.

Zo breng je compassie echt en samen in de praktijk, ook in jouw dorp of wijk!

Om het volledige bronbericht te lezen op www.joop.nl, klik hier! (Foto CC: Wonder Woman0731)