Compassie-netwerkbijeenkomst bij de burgermeester van Leiden

Natuurlijk kan een bezoek aan Leiden niet ontbreken op het programma van en Jon Ramer
Net als Seattle is Leiden één van de eerste, door tijdsverschil: de eerste stad ter wereld, waar het Charter for Compassion wordt ondertekend door het College van Burgemeester en Wethouders.
Sindsdien is er ieder jaar een compassie-netwerkbijeenkomst in de burgerzaal van het stadhuis. Daar ontmoeten de meest uiteenlopende groepen en personen elkaar met het ene doel: compassie te bevorderen. Ook het Handvest voor Compassie was hier bij.

Het Platform C4CLeiden bereidt zich voor op het 10-jarig bestaan van het Handvest. Alle compassie-activiteiten worden de komende tijd in kaart gebracht. Dat moet resulteren in een fraaie ‘tijdopname’ in 2019 om mensen wereldwijd te inspireren. Verder zal de compassieprijs 2019 bij dit lustrum in Leiden worden uitgereikt. De vertegenwoordigers van alle compassionate communities in Nederland en België zullen hiervoor worden uitgenodigd en met het stadsbestuur van Seattle wordt contact gelegd om het wereldwijde karakter van het Charter for Compassion te ervaren.

Een kenmerkende uitspraak doet burgemeester Henry Lenferink in dit interview. Op de vraag waarom compassie belangrijk is voor de stad antwoordt hij: ‘Compassie zit overal in…’

Door: Ad Alblas