Eredoctoraat aan de Vrije Universiteit voor Karen Armstrong

Op maandag 4 september jl. ontving Karen Armstrong een eredoctoraat aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.
Voorzitter Gerthe Lamers en bestuurslid Astrid Gravenbeek van de stichting Handvest voor CompassieNL waren aanwezig op deze feestelijke bijeenkomst.
Een dag later sprak Karen Armstrong in De Nieuwe Liefde 220 belangstellenden toe.
De titel van haar lezing luidde: ‘Is religion really violent?’

Karen Armstrong uitte haar grote persoonlijke zorg uit over ontwikkelingen in de wereld die mensen steeds verder verdelen. Compassie zou ons, volgens haar, vooral moeten aanzetten tot inzet voor ‘de ander’ die in nood verkeert en die het niet redt als er geen helpende handen worden toegestoken. Daarom mag er, zo betoogde zij, geen zelfgenoegzaamheid zijn zolang nog zoveel mensen op onze aarde lijden.

Monica Neomagus, bestuurslid van Handvest voor Compassie NL was uitgenodigd aansluitend iets te vertellen over de geschiedenis van het Handvest in Nederland.
Zij liet verschillende hoopgevende activiteiten, die sinds de lancering van het Handvest in Nederland in 2009 door diverse mensen zijn ondernomen, de revue passeren.
Ook benadrukte zij dat een bevoorrecht land als Nederland niet automatisch een compassievol land is en ook hier nog werk aan de winkel is. Bijvoorbeeld waar het de opvang van vluchtelingen betreft, de ongekend harde toon op sommige social media of de economisering van de samenleving waardoor voor zaken als empathie en compassie steeds minder plaats is.

Change agent en volgende spreker Salmaan Sana (medeoprichter van Compassion for Care in de gezondheidszorg) stelde het publiek een aantal indringende vragen gerelateerd aan (zelf-)compassie.

Programma-manager Vera Bauman van de Gemeente Rotterdam sloot de rij met een toelichting op de handtekening die burgemeester Aboutaleb vorig jaar zette onder het Handvest voor Compassie en op de wijze waarop binnen het programma WIJ-samenleving in Rotterdam elke dag hard wordt gewerkt aan sociale cohesie en het tegengaan van uitsluiting van (groepen) mensen.
De stichting Handvest voor CompassieNL ziet de toekenning van het eredoctoraat door de VU aan Karen Armstrong als een belangrijk signaal dat ook in de wetenschappelijke wereld haar werk en haar pleidooi voor compassie als belangrijk en waardevol worden beschouwd.

Kijk op onze facebookpagina voor meer foto’s