Den Haag, Stad van Compassie?

Den Haag, Stad van Compassie?  Jongeren en ouderen ontmoeten elkaar!

Doe mee In de World Interfaith Harmony Week

In de eerste week van februari 2020 draagt het Interreligieus Beraad Segbroek (IBS) bij aan de vormgeving van de World Interfaith Harmony Week (WIHW). Vanuit het koningshuis van Jordanië is deze week in 2010 binnengebracht bij de Verenigde Naties. Jaarlijks groeit de aandacht wereldwijd enorm voor deze week. Het IBS doet dat al voor de vijfde keer.

De WIHW vindt plaats in de eerste week van februari.  Ook dit keer zijn voor februari 2020 plannen gemaakt.

Vorig jaar is in deze week een intentieverklaring getekend door 20 Haagse organisaties om samen te werken aan een zgn. veiligheidspact. Daar werden handtekeningen voor gezet. In de besprekingen kwam naar voren, dat het wellicht beter zou zijn om te gaan voor het Handvest voor Compassie (www.handvestvoorcompassie.nl).

Wellicht kan Den Haag een stad voor Compassie worden, zoals Rotterdam en Leiden. Dat wil het IBS in deze WIHW helder krijgen.

Ook blijkt er een grote behoefte te bestaan om oudere mensen in gesprek te brengen met jongeren en omgekeerd jongere mensen met ouderen. In de voorbereidingen naar de WIHW vinden vele gesprekken tussen “jong en oud” plaats. Deze worden op videofilms opgenomen. Vervolgens wordt er een film van gemaakt. Deze wordt gepresenteerd op een avond met sprekers voor de verdieping en gesprek.

Bewoners uit het stadsdeel Segbroek en ook mensen uit andere stadsdelen zijn uitgenodigd mee te doen in de activiteiten.

Het programma ziet er als volgt uit:

  1. Zaterdag 1 februari. Vanuit theater De Nieuwe Regentes (Weimarstraat) vindt een wandeling plaats langs een viertal gebedshuizen. Na afloop is er soep, waarbij er aandacht is voor de World Interfaith harmony Week en het theaterprogramma InSpiRituals.  Aanvang: 14. – uur
  1. Maandag 3 februari. Introductie van de World Interfaith Harmony Week, met speciale aandacht voor het Handvest van Compassie. Inleiding, nieuwe afspraken, actie!  Plaats: In de pastorie van de H. Familiekerk, Kamperfoeliestraat 297 Aanvang 16. Uur
  1. Dinsdag 4 februari. Themabijeenkomst over de ontmoeting van “jong en oud(er)”. Met film, inleiders en gesprek.
    St. Agneskerk, Beeklaan 188, Aanvang: 19.30 uur
  1. Woensdag 5 februari. Jongeren en ouderen bereiden samen een maaltijd voor gasten uit de wijk. Speciaal de statushouders worden uitgenodigd. Informele gesprekken, naar aanleiding van korte presentatie over de Week. Wijk- en Dienstencenrum Copernicus, Daguerrestraat 16, Aanvang: 16. – uur
  1. Vrijdag 7 februari 2018. Creatieve afsluiting, w.o.” interreligieus bingo”, van de Week, met geïnterviewden, familieleden en belangstellenden. Wijk- en Dienstencentrum Copernicus, Daguerrestraat 16, Aanvang 16. – uur

 

Informatie:  Bart ten Broek, bart.tenbroek@online.nl  070 3624009 of 06 19599553