Reactie Mustafa Kus op Verweij Jonker rapport

Mustafa Kus, winnaar van de Compassieprijs 2015, reageert op Verweij Jonker rapport.
Het Verweij Jonker Instituut en de Anne Frank Stichting deden onderzoek naar antisemitisme onder voetbalsupporters en moslimjongeren.
Gebleken is dat 12% van de moslimjongeren zich negatief uitlaat over Joden in Nederland.
Het rapport gaat uitvoerig in op de achtergronden hiervan.
Ook de achtergronden van anti-joodse uitlatingen tijdens voetbalwedstrijden komen aan bod.
Het rapport benoemt eveneens de negatieve beeldvorming die er bij diverse andere groepen over elkaar bestaat.
Zo denken christelijke en niet-gelovige jongeren vaker niet zo positief over Antillianen, Surinamers, Marokkanen, Turken en moslims in het algemeen.
Een relatief hoog aantal Turkse jongeren laat zich niet erg positief over Koerden uit.

Zie voor het gehele rapport: http://www.verwey-jonker.nl/publicaties/2015/antisemitisme-onder-jongeren-in-nederland

Het rapport was reden voor Mustafa Kus, winnaar van de Compassieprijs 2015 en initiator van het project Omaatje Lief, waarin allochtone jongeren eenzame autochtone ouderen bezoeken,
om een reactie te geven. De redactie maakt er hier graag ruimte voor.

Naar aanleiding van een recent onderzoek van Verweij Jonker is er veel ophef ontstaan onder moslims in Nederland en dan met name de binnen de Turkse samenleving.
Het rapport meldt dat 12% van de moslimjongeren zich schuldig maakt aan Jodenhaat. In hetzelfde rapport blijkt dat niet-moslims een vele malen grotere haat hebben tegen moslims.
Ik zelf vind dit voor mij persoonlijk het belangrijkste van het rapport.
Waarom hebben zoveel mensen haat tegen moslims?
Is dit een vraag waar zij zich mee moeten bezig houden, of juist een vraag wat ons zelf moet bezighouden?
Ik denk dat wij als moslims ons bezig moeten houden met de vraag; waarom haten zoveel mensen de moslims?.
Dat van de moslims 12 % de joden haten is ook niet goed te praten.
Als we het rapport lezen is het net alsof wij geschapen zijn om allemaal elkaar te haten.
Dit is te gek voor woorden. Wij zijn geschapen om elkaar lief te hebben, om elkaar te omarmen.
We hangen diverse religies aan, niet om hierdoor elkaars vijanden te worden maar juist om elkaar te ontdekken, te begrijpen en met onze verschillen elkaar te accepteren en respecteren.
Een moslim hoort geliefd te zijn overal waar hij/zij komt en als dat niet het geval is dan is er toch iets mis.
In dit geval moeten we eens kijken naar ons zelf. Laten we juist dit rapport ombuigen en er een voordeel uit halen.
Dit rapport laat ons allen, moslims en niet moslims, zien dat we fout bezig zijn, dat we elkaar niet dulden, dat we elkaar niet begrijpen maar vooral laat het ons zien dat we allen onze religies niet goed begrijpen!!!.
Geen een religie gaat voor haat en vijandigheid.
Dus het is de hoogste tijd om te doen wat onze religies van ons verwachten:
elkaar liefhebben en elkaar dulden en samen met elkaar bouwen aan een vreedzame wereld.

Mustafa Kus