Symposium “Op zoek naar verbinding”

22 november 2018, 16.00 uur, Janskerkhof 3 te Utrecht

Soroptimistenclub Utrecht Catharijne organiseert een interactief symposium over een thema dat velen ter harte gaat:
de integratie van vluchtelingen in Nederland

Keynote speaker is prof dr. Saskia Harkema, auteur van het boek Blijven of gaan? In de voetsporen van Syrische vrijheidsstrijders (2018). Zij spreekt over haar betrokkenheid bij nieuwkomers. Twee statushoudsters, Nour Saadi, een Syrische arts, en Saron Tesfahuney, een jonge Eritrese studente, vertellen over hun ervaringen. Saron presenteert tevens een Eritrese dans. Samen met psychologeCarin Beijer zitten de spreeksters in het panel waaraan u vragen kunt stellen. Llewellyn Bogaers leidt het gesprek. Maria Wüst is dagvoorzitter. Voor een portret van de sprekers, zie ommezijde.

Free a Girl
De opbrengst van het Symposium gaat naar Free a Girl: een internationale organisatie die zich wereldwijd, ook in Nederland, inzet om minderjarige meisjes uit de prostitutie te bevrijden (www.freeagirl.nl). Namens de Stichting zal Laila Belkerman het woord voeren.

Weet u welkom! En voel u vrij dit bericht te verspreiden!

Datum en locatie: 22 november 2018 16.00 tot 18.00 uur, inloop vanaf 15.30 uur, borrel tot 19.00 uur, Janskerkhof 3 te Utrecht.

Aanmelding en bijdrage: Via utrechtcatharijne@soroptimist.nl vóór 12 november 2018 en overmaking van € 20,- naar NL 98 INGB 0001146057 t.n.v. Soroptimistenclub Catharijne te Utrecht. Dit bedrag is inclusief één drankje. Bonnen voor meer drankjes zijn cash te koop, evenals het boek vanSaskia Harkema (€ 20). Vluchtelingen en statushouders zijn gratis welkom. Wel graag aanmelden.Wanneer u € 30,- of meer gireert, sponsort u hun deelname.

Prof dr. Saskia Harkema is mensenrechtactiviste, professor, trainer en coach. Zie voor haar veelomvattende werkzaamheden www.facesofchange.online.

Over haar lezing schrijft zij: Blijven of gaan is een steeds terugkerende vraag in het leven van vluchtelingen. Het suggereert een keus die er niet is. Uit noodzaak besluiten mensen te vluchten, in de hoop op een beter leven. Hoe verhouden we ons tot mensen die niets bezitten en noodgedwongen hier zijn, terwijl hun hart nog in hun geboorteland is? We kunnen eigenlijk niet anders dan ons vanuit ons hart verbinden en de dilemma’s die dat oplevert proberen op te lossen. Het is een zoektocht.Vluchtelingen houden ons namelijk een spiegel voor over ons eigen menszijn en onze humaniteit. Blijven we de uitdaging aangaan om samen naar antwoorden te zoeken? Of lopen we ervan wegomdat het te ingewikkeld is? Dat is de vraag die wij moeten beantwoorden…

Dr. Nour Saadi werkte als laborant-arts in Aleppo. Samen met haar man was zij daar politiek actief. Nu wonen zij in Emmen. Door hun bijzondere inzet voor vluchtelingen en voor hun integratieprojecten in Nederland kregen zij bij Pharos een opleiding tot sleutelpersoon: zij zijn officieel intermediair tussen vluchtelingen en Nederlandse instanties. Helaas is dit geen geregistreerd beroep. Nour doet al haar werk op vrijwillige basis. Voor Women on Waves is zij contactpersoon voor Arabisch sprekende vrouwen. Zwangerschap door verkrachting komt regelmatig voor. In haar regio heeft Nour veel prijzen gewonnen. Nour zet zich in voor culturele integratie: zij wil ieders schoonheid laten zien. Nieuwsgierig? Google Nour Saadi!

SaronTesfahuney werkt als trainster voor New Dutch Connections en studeert social work aan de Hogeschool Utrecht. Zij is vijf jaar geleden uit Eritrea gevlucht. Nu begeleidt ze Eritrese meiden voor wie zij een rolmodel is. Als ervaringsdeskundige staat ze dicht bij hun belevingswereld: ze spreekt hun taal en kent hun problemen, maar weet daarnaast ook goed te navigeren tussen de Nederlandse en Eritrese cultuur. Saron draagt de Eritrese cultuur in dans en zang uit en dat is niet onopgemerkt gebleven: afgelopen zomer was ze te zien als actrice/danseres in een productie van Herman van Veen en als danseres in haar eigen dansgroep. Google Saron!

Drs. Carin Beijer werkt als psycholoog-trainster veel met mensen die een trauma en vluchtachtergrond hebben. Haar werkterrein is internationaal: zij ondersteunt mensen en organisaties uit conflictgebieden. Als moeder van een gevluchte zoon ervoer ze van nabij de problematiek van jong zijn en zonder ouders je weg moeten leren vinden in Nederland. Vanuit deze ervaring heeft ze zich verbonden aan New Dutch Connections. Zie http://carinbeijer.nl.

Dr. Llewellyn Bogaers is cultuurhistorica (zie foto). Zij groeide op in een multicultureel gezin. Dat heeft haar belangstelling voor sociale en interculturele verhoudingen in Nederland gevoed. Sociale cohesie is de rode draad in haar werk. Zij beschrijft de interactie tussen groepen mensen van binnenuit. Zo worden patronen zichtbaar. Wat zijn historisch gegroeide obstakels? Inzicht en dialoog maken een transformatie mogelijk. Zie www.levendverledennu.nl.