Kerken weer ten strijde tegen kernwapens

Achttien bij de Raad van Kerken aangesloten kerkgenootschappen besloten 75 jaar bevrijding te benutten om op te roepen tot een kernwapenvrije wereld.

In 2021 zullen de VN vergaderen over het vijftig jaar oude internationale verdrag tegen verspreiding van kernwapens.

Het Rode Kruis waarschuwt voor de catastrofale gevolgen van een kernoorlog, omdat hulpverlening na een kernaanval niet of nauwelijks mogelijk is.

Ook stelt men vast dat in Hiroshima en Nagasaki  zo’n 400.00 mensen nog steeds gevolgen van de atoombom van 1945 ondervinden.

Lees hieronder het artikel wat op 5 mei jl. verscheen in Trouw. 

Kerken weer ten strijde tegen kernwapens

Door 

In een sfeer van eensgezindheid, roepen achttien kerken met een achterban van miljoenen gelovigen, de regering op werk te maken van een kernwapenvrije wereld.

De oproep van de achttien bij de Raad van Kerken aangesloten kerkgenootschappen is in feite een herbevestiging van de verklaring die de kerken in de jaren tachtig opstelden tegen de kernwapenwedloop. Die lijn is niet veranderd, maar de ernst van de problematiek is volgens vicevoorzitter van de Raad van Kerken, Kees Nieuwerth, zozeer toegenomen dat een nieuwe tekst nodig was.

In de jaren tachtig zorgde de discussie over kernwapens in de hele samenleving en ook in de kerken voor een enorme polarisatie.  Lees verder >

Bron: Trouw