22 april: Dag van de Aarde

Op 22 april is het Earth Day; Dag van de Aarde. Dit jaar is het 50 jaar geleden dat de eerste Earth Day plaatsvond in Amerika.  Sindsdien is er veel gebeurd. Earth Day is ontstaan om mensen bewust te maken van de milieuproblemen die we als mensheid veroorzaken door de manier waarop wij met de aarde omgaan. In 2020 is de actualiteit nijpender dan ooit.  Kijk op de website van www.earthday.org voor meer informatie. Over de geschiedenis, over de activiteiten in het verleden en over de activiteiten op 22 april en in de toekomst.  Hieronder een filmpje naar aanleiding van de eerste editie van Earth Day in 1970.

Wereldwijd, en dus ook in Nederland, zijn verschillende organisaties actief rond de Dag van de Aarde.  Wij hebben een paar organisaties opgezocht en laten u zien wat op dit gebied op 22 april gebeurt:  vooral veel online-bijeenkomsten (hoe kan het ook anders in deze tijd) die mensen kunnen bezoeken en waarop ze mee kunnen praten en ideeën kunnen delen.