Catechismus van de Compassie

Het is geen catechismus zoals de Heidelbergse. Hierin geen vaste geloofsuitspraken die we moeten leren. De catechismus van de Compassie is een product van vrijzinnige kerken en de teksten in het boek zijn er om te lezen, om over na te denken en om ideeën op te doen.

In september verschijnt deze nieuwe catechismus, gepresenteerd door de Algemene Doopsgezinde Sociëteit, de Remonstrantse Broederschap, de vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB en de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten, met als partners Nieuwwij en de IKON.

In november 2009 presenteerde de bekende Amerikaanse schrijfster Karen Armstrong het Manifest voor Compassie: een oproep voor een betere wereld. Als je dit manifest als het contract voor de compassie ziet, dan is de catechismus de praktische handleiding.

Het boek is opgebouwd rondom twaalf kernwoorden: van compassie en naastenliefde tot waarheid en liefde. Elk woord wordt in een apart hoofdstuk uitgelegd en verdiept, al worden er geen hapklare en vaststaande antwoorden aangeboden. De lezer moet door het lezen nieuwe ideeën opdoen, zodat de woorden betekenis krijgen. Dat doet de lezer overigens niet alleen door te lezen: de catechismus kent ook veel illustraties, want het oog wil ook wat.

Een catechismus is een woord uit de kerken, maar deze catechismus is niet alleen bedoeld voor christenen. Het wil iedereen bereiken, iedereen in de samenleving. En waarom? Om de onderlinge verbondenheid te verbeteren, en om – misschien klinkt het moralistisch – om mee te werken aan een betere samenleving.

De presentatie van de catechismus vindt plaats op 18 september. Op de Vrijzinnge Beraadsdag van de vier vrijzinnige kerken (op 9 april 2011) speelt het boek een belangrijke rol. Het thema van die beraadsdag is ‘uit de kunst’, ‘een dag over kunst en religie met aanwijzingen om de biodiversiteit – de nuance – te bevorderen’.
Bron: IKON

Foto: catechismus van de compassie

DATUM: 11 SEPTEMBER 2010