Peter Leslie met Project Mindlab winnaar van de Compassieprijs 2014

Op vrijdag 11 april werd de landelijke Compassieprijs 2014 in het Gemeentehuis in Lochem uitgereikt aan Peter Leslie met zijn project Mindlab. Saïd Tahri van de Stichting Moria werd 2e. Charles Hamburger met het project de Deugdenboom behaalde de 3e prijs. De prijs omvatte een geldprijs van 1000 euro, een compassielamp en een oorkonde.

Korte samenvatting van het juryverslag van de 3 projecten:

PETER LESLIE – PROJECT MINDLAB
Peter maakt bij jongeren het compassievuur wakker met zijn project Mind Lab. In een tijd waarin presteren, excellent onderwijs, steeds meer aandacht krijgt, is het waardevol dat leerlingen ook stilstaan bij de rol die zij in de samenleving willen en kunnen vervullen. Dat lijkt heel normaal, maar compassie is niet iets wat je aanleert. Dat zit in de mens, ook in de jonge mens. Alleen het moet aangeraakt worden wil het tot leven komen. Het project Mind Lab neemt de innerlijke ontspanning in het nu als beginpunt voor verbindende energie bij middelbare scholieren. Daarmee treedt de school naar buiten op een manier die harten verwarmt. Peter is daarmee een inspiratiebron voor en katalysator van veel scholieren en initiatieven. www.projectmindlab.nl

SAÏD TAHRI – WERKEN AAN VRIJHEID
De aandacht die persoonlijk begeleiders als Saïd Tahri binnen de Stichting Moria geven aan ex-gedetineerden is van onschatbare waarde. Stichting Moria biedt ex-gedetineerden structuur en ruimte en wat nog belangrijker is, geeft ze hun zelfrespect terug. Een deel van hen wordt hulpverlener. Hun achtergrond maakt dat ze oprecht en overtuigend overkomen. Zo ontstaat een stapeling van positieve acties, een golfbeweging die van betekenis is voor de samenleving.
www.stichtingmoria.nl. Kijk hier naar de presentatie van Pietje Driessen namens St. Moria.

CHARLES HAMBURGER – DE DEUGDENBOOM
De Deugdenboom maakt leerlingen en leerkrachten op basisscholen enthousiast voor burgerschapskunde. Een kind kan niet vroeg genoeg leren om bewust in het leven te staan met aandacht voor je omgeving. Daarom is het goed dat de Deugdenboom zich op het basisonderwijs richt. De Deugdenboom leert kinderen op een heel speelse manier wat belangrijke deugden zijn en hoe zij deze elke dag in de praktijk kunnen bezigen, op straat en in de klas.
www.deugdenboom.nl
De uitreiking werd mogelijk gemaakt door de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB, de Remonstrantse Broederschap, de Doopsgezinde Broederschap, het Apostolisch Genootschap, het Lochems Steunfonds en de Gemeente Lochem. De werkgroep KomPassie Lochem tekende voor de organisatie.

Meer informatie over deze dag en de verdere activiteiten van KomPassie Lochem vindt u op www.kompassielochem.nl