Compassieprijs 2018: ‘Geloven in Compassie’

Religieus geïnspireerde initiatieven die een waardevolle bijdrage leveren aan het tegengaan van discriminatie en polarisatie in de Nederlandse samenleving kunnen in aanmerking komen voor de Compassieprijs 2018.

Op 29 november reikt de Britse schrijfster Karen Armstrong de prijs uit aan de winnaar(s) van de inmiddels genomineerde initiatieven op de Vrije Universiteit Amsterdam.

Belangstellenden voor de nominatie Compassieprijs 2018 konden in de periode van 27 augustus t/m 24 oktober 2018 nomineren. De nominatieperiode is inmiddels gesloten.


Geloven in compassie

Het thema van de Nederlandse Compassieprijs 2018 is ‘Geloven in compassie’ en linkt naar het gedachtegoed van de inspirator van deze prijs, de Britse schrijfster Karen Armstrong. Toen zij in 2009 haar wereldwijde Charter for Compassion presenteerde, richtte zij haar aandacht ook op de religieuze tradities van deze wereld. Zij riep op tot het weer in ere herstellen van de Gulden Regel ‘Behandel de ander zoals je zelf behandeld wilt worden’, die volgens haar aan alle religieuze, ethische en spirituele tradities ten grondslag ligt. De Gulden Regel is de praktische vertaling van ‘compassie’; de drijfveer om ons in te zetten voor de kwaliteit van leven van de ander(en), ook van hen die niet tot onze eigen groep behoren.

In de actualiteit komt het gewelddadige aspect van religies sterk naar voren. Maar dat is niet het hele verhaal. Wereldwijd zetten mensen, juist vanuit hun religieuze overtuiging, zich in voor anderen en voor de samenleving waarvan ze deel uitmaken. Zij helpen, redden, verbinden, protesteren, bouwen, inspireren en zorgen om de wereld een beetje mooier te maken. Met de Compassieprijs krijgen deze mensen de aandacht die zij en hun projecten verdienen en worden ze een inspiratiebron voor anderen.

Karen Armstrong eredoctor Vrije Universiteit Amsterdam

In 2017 kreeg Karen Armstrong als religieuze bruggenbouwer in tijden van sociaal-culturele en religieuze polarisatie op voordracht van de faculteit religie en theologie een eredoctoraat van de Vrije Universiteit. Net als Armstrong met haar Handvest voor Compassie stimuleert ook de VU de dialoog tussen verschillende culturen, religies en levensbeschouwingen om zo de positieve krachten te ontdekken en te bevorderen en op die manier polarisatie in de samenleving tegen te gaan.Over de Compassieprijs

De jaarlijkse uitreiking van de Nederlandse Compassieprijs vindt plaats sinds 2011. De Stichting Handvest voor Compassie Nederland (HvCNL) organiseert de uitreiking met elk jaar weer een ander thema. De prijs is bestemd voor hen die ‘harten verwarmen, mensen verbinden en welzijn bevorderen’. In 2018 wordt de uitreiking georganiseerd in samenwerking met de Vrije Universiteit Amsterdam.

De jury

De jury van de Compassieprijs 2018 bestaat uit studenten van de VU met verschillende levensbeschouwelijke achtergronden. De voorzitter van de jury is de heer Bikram Lalbahadoersing, voorzitter van In Vrijheid Verbonden, Hoofd van Hindoe Geestelijke Verzorging bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid en voorheen betrokken bij de opzet van Religiewetenschappen Hindoeïsme VU.
De jury selecteert drie initiatieven. Zij krijgen de gelegenheid om hun activiteit te pitchen tijdens een bijeenkomt op de VU op 29 november. Aansluitend wordt de winnaar bekend gemaakt. Hij/zij ontvangt een bedrag van € 1.000.


Informatie en nieuws

Houd de komende tijd onze online media in de gaten voor het nieuws over de Compassieprijs 2018.

www.handvestvoorcompassie.nl

https://www.godgeleerdheid.vu.nl/nl/nieuws-en-agenda/nieuwsarchief/2018/jul-sep/180705-compassieprijs-2018.aspx

https://www.nieuwwij.nl/nieuws/compassieprijs-2018-geloven-in-compassie/

Informatie voor de pers

Prof. Dr. Manuela Kalsky (VU) 
m.kalsky@vu.nl / 06-444 78 866

Informatie over de uitreiking van de prijs

Yvonne Moonen-Thompson (VU) 
y.moonen-thompson@vu.nl / 020- 598 24 57Informatie over nominaties en referenties

Astrid Gravenbeek (HvCNL) 06-206 55 110

Monica Neomagus (HvCNL) handvestvoorcompassie@gmail.com