12 juli webdebat: Barmhartigheid en ‘vreemdelingen’

Hij gaat verder, veel verder, dan alleen ‘tolerant’ willen zijn tegenover ‘vreemdelingen’. Zelfs het begrip ‘barmhartigheid’ zegt volgens hem eigenlijk nog niet voldoende. ‘Gelijkwaardigheid’ en ‘respect’ zijn eerder de begrippen die hij voorop wil zetten rond onze omgang met vreemdelingen, of – kies maar een woord – buitenlanders, asielzoekers, vluchtelingen, allochtonen, immigranten, minderheden of – met een verzamelnaam – ‘die anderen’.

Prof. dr. mr. Bas de Gaay Fortman is opgetogen over het wereldwijde verzet van de afgelopen weken tegen racisme, blij dat juist veel jongeren eraan meededen. “En ik ben blij dat dat verzet breder is en dieper gaat dan alleen een ‘zwart’ protest: het gaat nu om allen die last hebben van dat domme begrip ‘minderheid’. Zonder racisme en andere vormen van aantasting van menselijke waardigheid en gelijkwaardigheid wordt de wereld echt mooier en kunnen we kracht putten uit het samenleven van mensen met diverse culturele en etnische achtergronden. Samen leven vraagt nu eenmaal ruimte en begrip voor elkaars achtergrond en waardering voor een ieders toegevoegde waarde.”

Dat is ook het credo van de beweging ‘Eén Land, Eén Samenleving’, waarvoor De Gaay Fortman ambassadeur is.

Maar toch.
Wat moet je met al die mooie woorden als ook veel mensen ‘de buitenlanders’ het liefst zien vertrekken. Voor die mensen liggen tolerantie, barmhartigheid en respect jegens ‘vreemdelingen’ heel ver van hun bed.

Bas de Gaay Fortman wil over die spanning in de samenleving in gesprek gaan met de Beweging van Barmhartigheid en andere geïnteresseerden.

Hij doet dat ook vanuit z’n enthousiasme over de kwaliteit van onze Grondwet, waarin het allereerste artikel gaat over gelijke behandeling van allen die zich in Nederland bevinden en daaraan toevoegt: “Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.” In de ‘Grondwetcampagne 2023’ (zie www.staatshuys.nl) is hij actief.

Tijdens het webdebat houdt Bas de Gaay Fortman een korte inleiding, waarna er volop ruimte is voor discussie.

Dit debat zou normaal gesproken plaatsvinden in Vught, in het conferentieklooster Zin in Werk. Maar in deze coronatijden gaat dat natuurlijk niet. Dus gaan lezing en discussie nu online op zondag 12 juli om 13.30 uur.

 

Gespreksleider is Cees Brinkhuizen, lid van de Beweging van Barmhartigheid.

  • De deelname is kosteloos
  • Je geeft je op door een email te sturen naar: info@barmhartigheid.nl
  • We sturen je dan een linkje dat je vlak voor het begin van het debat kunt openen.
  • Het webdebat wordt georganiseerd via een ‘Zoommeeting’. Dat gaat heel simpel. Na je inschrijving sturen we je een mailtje met een instructie.
  • Het maakt ook niet uit hoe je mee doet (het kan op een pc, laptop, tablet of smartphone).
  • Je hóeft niet mee te discussiëren, alleen luisteren is ook prima.
  • Iedereen krijgt na afloop een samenvatting van wat er gezegd is.
  • En wie wil kan vooraf discussiepunten opgeven.

Webdebat met Bas de Gaay Fortman over barmhartigheid en vreemdelingen. Zondag 12 juli 2020 om 13.30

Bas de Gaay Fortman (82) is academicus (emeritus-hoogleraar Politieke Economie) en was jarenlang ook politicus en fractievoorzitter in de Tweede Kamer. Hij was in de jaren zeventig het gezicht van de Politieke Partij Radicalen (PPR), die met hem als lijsttrekker spectaculair groeide. Later was hij lange tijd lid van de Eerste Kamer (eerst vanuit de PPR, tenslotte vanuit GroenLinks).

Hij bekleedde een groot aantal bestuursfuncties en hoogleraarschappen. Hij is nu nog hoogleraar Political Economy of Human Rights aan de Universiteit Utrecht.

Bas de Gaay Fortman is actief in de Protestantse Kerk in Nederland (hij gaat regelmatig voor) en schreef o.a. het boek ‘Moreel Erfgoed. Koers houden in een tijd van ontwrichting’.

Bas de Gaay Fortman is ambassadeur van de stichting ‘Eén Land, Eén Samenleving’, waarmee de Beweging van Barmhartigheid dit debat samen organiseert.

Bron:  www.barmhartigheid.nl