Antwoord op onze brief aan de regering om 500 weeskinderen op te nemen

Aanleiding

De situatie in de vluchtelingenkampen is zorgwekkend.  Het dreigende corona-virus doet de druk toenemen op instanties en landen om maatregelen te nemen om het leed te verminderen.  Verschillende organisaties doen hun uiterste best om 500 weeskinderen naar Nederland te halen.  Ook onze stichting Handvest voor Compassie NL steunt deze actie en stuurde onderstaande brief  naar onze regering.
Lees hier de brief die we verstuurden.  

Inmiddels hebben we een reactie ontvangen, waarin beargumenteerd wordt waarom de regering niet mee wil werken aan het plan.

Lees hier de uitgebreide reactie: Antwoordministeriebrief500kinderen