Mildheid voor de ander en jezelf

Door Anne Dijk

Op het Pad van Barmhartigheid is het soms zoeken. Een scheiding waar onrechtvaardigheid aan ten grondslag ligt, vergt jezelf oprapen en hervinden. Wanneer je hebt geprobeerd vanuit mededogen en barmhartigheid voor de ander te leven, in hoeverre heb je daarin mededogen en barmhartigheid voor jezelf gehad?

In het proces van jezelf hervinden is het soms ook zoeken en ik merk keer op keer dat daar ook goede kanten aan zitten. Reflectie kan ogenschijnlijke vanzelfsprekendheden in een ander perspectief zetten. Wat eerst een goede deugd leek, roept nu de vraag op: is dat wel echt zo?

Zo schreef ik vlak voor de geboorte van mijn kindje dit gedicht voor mijn lieve zoon:

Ik wens je nederigheid,
maar niet zonder zelfvertrouwen.
Ik wens je het loslaten van verlangen,
maar niet zonder liefde voor het Goede.
Ik wens je het opgeven van waarheidsclaims,
maar niet zonder honger naar de Waarheid.
Ik wens je liefde voor alles,
behalve voor het ego.
Ik wens je compassie met alles,
zonder te mild voor jezelf te worden.
Ik wens je kracht en doortastendheid,
zonder te hard te worden.
Ik wens je balans en rechtvaardigheid,
opdat je altijd in vrede mag gaan
met woorden strijdvaardig.
Ontpop je als jezelf;
ik sta naast je.

Nu ik de zinnen nog een keer lees, ben ik niet meer zo zeker van de aanmoediging om niet “te mild te worden voor jezelf”. We zien vaak dat daders te mild voor zichzelf zijn en slachtoffers wat meer mildheid kunnen gebruiken. Compassie, mededogen en barmhartigheid zijn dikwijls op de ander gericht, waarbij menig mens zijn eigen grenzen vergeet en zijn eigenwaarde dreigt te verliezen. Als we streven naar barmhartigheid, hoe leren we mild te zijn voor anderen én onszelf?

Ik ben er nog niet over uit. Maar ik spreek mezelf nu met mildheid toe dat ik het antwoord op deze vraag nog niet hoef te weten. In het streven naar het Goede schijnt immers al licht. Moge dat Licht ons
allen leiden naar een toekomst waar we blijven staan voor een allesomvattende Barmhartigheid, waarin barmhartigheid met onszelf ook een plek heeft.

Bron:  Beweging van Barmhartigheid