Liefde na liefde (gedicht)

Door Derek Walcott

 

De tijd zal komen

Wanneer je, opgetogen,

Jezelf zult begroeten, terwijl je aankomt

Bij je eigen deur, in je eigen spiegel

En elk zal glimlachen bij het welkom van de ander.

 

En zeg ga hier zitten. Eet.

Je zult de vreemdeling die jijzelf was weer liefhebben.

 

Geef wijn. Geef brood. Geef je hart terug

Aan zichzelf, aan de vreemdeling die je heeft liefgehad

Je hele leven lang, die je hebt genegeerd voor een ander

Die je volledig kent.

 

Haal de liefdesbrieven weg van de boekenplank,

De foto’s, de wanhopige briefjes,

Schraap je eigen beeld van de spiegel.

Zit. Smul van je leven.

 

 

 

Love after love
By Derek Walcott

 

The time will come

When, with elation

You will greet yourself arriving

At your own door, in your own mirror

And each will smile at the other’s welcome.

 

And say sit here. Eat.

You will love again the stranger who was yourself.

 

Give wine. Give bread. Give back your heart

To itself, to the stranger who has loved you

All your life, whom you have ignored for another

Who knows you by heart.

 

Take down the love letters from the bookshelf,

The photographs, the desperate notes,

Peel your own image form the mirror.

Sit. Feast on your life.

 

Derek Walcott

Ned. vertaling: Harriët Messing