Inspiratiemiddag Alkmaar Stad van Compassie

Op zaterdag 17 maart hebben Anand Swami Persaud en Karin Lindeman-Boere, op uitnodiging van de Initiatiefgroep ‘Alkmaar Stad van Compassie’ een mooi initiatief over compassie bijgewoond.

Stichting De Zwaan is initiatiefnemer van Alkmaar Stad van Compassie. Inmiddels is een groep van twaalf mensen met heel verschillende achtergronden aan het onderzoeken hoe de bevolking van Alkmaar met (meer) compassie samen kan leven en werken. Zij laten zich inspireren door het Handvest voor Compassie zoals dat is ontwikkeld door een groep vertegenwoordigers van zes religieuze tradities o.l.v. Karen Armstrong.  De kern van dit handvest is de oproep om anderen altijd zo te behandelen zoals je zelf behandeld wilt worden….de Gulden Regel van Compassie.

Het was een mooi en kleurrijk samenkomen van mensen met een diverse achtergrond uit het Jodendom, de Islam, het Humanisme en de Apostolische gemeenschap. Er werden diverse workshops gegeven over compassie.

Heeft u interesse in de compassie-activiteiten in Alkmaar? Neem dan contact op met Annemarie Pronk.  mail: programma@dezwaan-alkmaar.nl