De passie van huisarts en Compassieprijswinnaar 2017 Hans Peter Jung: tijd en aandacht voor patiënten

Interview door Ton Liefaard met Hans Peter Jung, Compassieprijswinnaar 2017

Werkelijk contact

Als ik de compassieprijswinnaar uit 2017, Hans Peter Jung, bel voor een kort interview, dan moet hij van achteruit de tuin worden binnengeroepen. Hij heeft een week vakantie en zijn mailbox is dicht. Er is even tijd en aandacht voor hemzelf. Het past bij de manier waarop hij naar patiënten kijkt. Die hebben ook tijd en aandacht nodig zodat er werkelijk contact kan ontstaan. Hij noemt dit streven naar werkelijke aandacht zelfs zijn passie.

Op enig moment besloot hij om de werkzaamheden in zijn huisartsenpraktijk in Afferden hierop af te stemmen en er een bijpassende financiering bij te zoeken. Hij kreeg voor elkaar dat de zorgverzekeraar, in dit geval VGZ, niet meer betaalde per contact maar een vast budget per patiënt ging vergoeden. Zo kon er rust in de behandeling komen en een dieper en langer contact ontstaan.

De Nederlandse Compassieprijs 2017

Het streven naar een dieper en langer contact kan worden gezien als een mooi voorbeeld van compassie met anderen. Dit was voor Hans Peter dan ook de belangrijkste motivatie om in te schrijven voor de Nederlandse Compassieprijs 2017, die in het teken stond van werkenden in de zorg. Deze motivatie won aan gewicht doordat hij juist in de week, waarin het contact werd gelegd met onze Stichting Handvest voor Compassie Nederland over de inzending van zijn project, ook sterk bepaald werd bij het overlijden van zijn zwaar gehandicapte dochter enkele jaren terug in deze zelfde week. Vijftien jaar van liefdevolle en aandachtige zorg lagen na haar overlijden achter hem. Tijdens Mindfulness-sessies die hem hielpen bij het verwerken van zijn verdriet ontdekte Hans Peter dat ook voor hem liefdevolle en aandachtige zorg heilzaam was. Ziehier de groeiende passie voor een andere aanpak van de patiëntenzorg en de motivatie om in te schrijven voor de compassieprijs.

Een prijs met uitstraling

Op 25 november 2017 gaat de Nederlandse compassieprijs tijdens een ledendag van de Vereniging VvAA/Arts en Auto naar Huisartsenpraktijk Afferden van Hans Peter Jung. Het is een erkenning van het mooie werk dat hier wordt verricht. De uitreiking van de prijs blijft niet onopgemerkt. Er volgen artikelen in het blad Arts en Auto die de aandacht trekken van collega’s. Ze komen naar Afferden om te ervaren hoe daar wordt gewerkt. De Landelijke Huisartsen Vereniging toont belangstelling omdat daar juist ook ‘Meer tijd voor de patiënt’ als belangrijk thema is gekozen. Zelfs minister van medische zorg en sport, Bruno Bruins komt langs om dit goede voorbeeld van zorgverlening van dichtbij te bekijken. Diens belangstelling en die van de zorgverzekeraars heeft te maken met ander opvallend aspect van de Afferdense werkwijze: er zijn 25 % minder doorverwijzingen en er wordt geld bespaard (€ 300.000 tot nu toe).

 

2018

Het is 29 november 2018. In een bomvolle aula van de Vrije Universiteit geeft Hans Peter het compassielicht door aan Karim Amghar (zie elders op deze site), de winnaar van de Nederlandse Compassieprijs 2018. Hans Peter zegt daarbij het volgende: ’Deze aula is voor mij een bijzondere plek. Hier kreeg mijn vader ooit zijn bull uitgereikt na zijn studie theologie. Hij werd predikant en was lid van de Remonstrantse Broedergemeenschap, waar hij Tom Mikkers ontmoette, die er later voor zou zorgen dat de compassieprijs kon worden gerealiseerd. Wat een mooie verbondenheid’.

 

Foto: Hans Peter Jung (2e van links) temidden van de 3 geselecteerden voor de Compassieprijs 2018