VERSLAG Symposium VU op 29 november 2018 Verschillend, en dan?

Wat is de betekenis van compassie in een tijd van toenemende polarisatie?
Donderdag 29 november jl. werd daar, tijdens het symposium Verschillend, en dan? in de aula van de VU uitvoerig op in gegaan.
Hoe kan compassie ons helpen verschillen in achtergrond, geaardheid en overtuiging om te vormen tot een bron van inspiratie?
Het symposium was verbonden aan het VU-profileringsthema Connected World, waar men zich o.a. de vraag stelt: Wat kunnen de ‘humanities’, de sociale wetenschappen, godgeleerdheid, recht, economie en informatica van elkaar leren?

Vandaar dat alle studenten welkom waren en ook voor geïnteresseerden buiten de universiteit was er gratis toegang. De belangstelling bleek groot; in de zaal woonden zo’n 800 mensen het symposium bij.

De hoofdspreker van de middag was VU-eredoctor Karen Armstrong.
Zij hield een pleidooi voor ‘ongemakkelijkheid’ bij het zien van het leed van anderen op de wereld omdat niets doen voor haar geen keuze is als het over compassie gaat. Compassie ‘schuurt’ en kan daarom ook pijnlijk zijn; volgens Karen Armstrong is het geen verhaal over ‘lief zijn voor elkaar’.
VU-alumna Domenica Ghidei, lid van de Europese Commissie tegen Racisme en Intolerantie (ECRI) reageerde op het verhaal van Karen Armstrong en haalde woorden van Martin Luther King aan om te betogen dat compassie vooral nooit tot liefdadigheid mag verworden.

In de daaropvolgende talkshow onder leiding van dagvoorzitter Aldith Hunkar werden VU initiatieven toegelicht die compassie als leidraad hebben.
Zo was er aandacht voor The Refugee Academy, het Inside-out Prison Exchange Program, Nieuw Wij,Genderteam Amsterdam UMC, locatie VUmc en de Martin Luther King Lezing.
De betrokkenen vertelden wat hen drijft, waar ze op hopen en wat ze zien gebeuren, vooral in situaties die als hopeloos en uitzichtloos worden bestempeld.

Vervolgens was het tijd voor het uitreiken van de jaarlijkse Nederlandse Compassieprijs 2018.

De stichting Handvest voor Compassie NL is de organisator van deze prijsuitreiking, ieder jaar met een andere samenwerkingspartner en een ander thema op een nieuwe locatie.
De prijsuitreiking van dit jaar was een samenwerkingsproject tussen de VU en de stichting Handvest voor Compassie NL. De titel van 2018 was ‘Geloven in compassie’.

De jury, bestaande uit studenten van de VU met verschillende levensbeschouwelijke achtergronden, had uit 25 inzendingen een selectie gemaakt van 3 initiatieven.
Het aanwezige publiek mocht de uiteindelijke winnaar kiezen nadat de drie een korte pitch hadden gehouden en de juryrapporten waren voorgelezen.

Het publiek viel voor het gepassioneerde betoog van Karim Amghar, werkzaam voor Wijwijs, die zich voorstelde als docent omgangskunde, vader, Nederlandse Marrokkaan én moslim.
In het juryrapport werd vermeld dat Karim Amghar was geselecteerd bij de laatste drie vanwege zijn inzet om polarisatie en discriminatie in de Nederlandse samenleving tegen te gaan en de moed te hebben om daarbij situaties op te zoeken die spanningsvol zijn.
Daarmee sluiten zijn activiteiten naadloos aan bij waar binnen de Compassieprijs van dit jaar de focus lag. Karen Armstrong overhandigde de winnaar de cheque met het geldbedrag van €1.000.

De andere twee geselecteerden waren Boudewijn Betzema van Stichting Troosthuisje Deventer en Huis van Vrede in Almere. Na afloop was er gelegenheid om elkaar te treffen en verder te spreken.

Op onze website vindt u verhalen over de drie, door de jury geselecteerde, projecten.  Daarnaast kunt u lezen hoe het de winnaar van Compassieprijs 2017 ,Hans Peter Jung, vergaan is.

Binnenkort hopen we meer te lezen over de gedachten over compassie van de studenten die dit jaar de jury vormden,

Deze dag kon mede tot stand komen dankzij financiële ondersteuning van Fonds Kerk en Wereld.

Monica Neomagus
Handvest voor Compassie NL