Studenten VU over compassie

In 2018 bestond de jury van de jaarlijkse Compassieprijs uit 5 studenten van de Vrije Universiteit met verschillende levensbeschouwelijke achtergronden, onder voorzitterschap van Bikram Lalbahadoersing, tevens voorzitter van In Vrijheid Verbonden.
De jury koos drie initiatieven uit 25 inzendingen. Het publiek bij de conferentie Verschillend, en dan?, dat 29 november jl. op de VU werd gehouden, koos de uiteindelijke winnaar, Karim Amghar.
De studenten bereidden zich destijds voor op hun taak met behulp van het boek ‘Compassie’ van Karen Armstrong. Drie van hen delen hier hun gedachten over het begrip compassie.

‘Voor mij gaat compassie verder dan het omzien naar anderen in nood en proberen vreedzaam te leven. Het is het actief opkomen voor hen die onderdrukt worden. Hetzij door een politieke situatie of door discriminatie, hetzij door financiële factoren of door ziekte. Het is het streven naar een samenleving waarin mensen elkaar niet veroordelen en ieder de mogelijkheid heeft om tot haar/zijn recht te komen. Dit lijkt misschien een utopie, maar ik ben ervan overtuigd dat compassie ons oproept hiernaar te streven’.

Kirsten v.d. Ham

 

‘Nooit had ik gedacht dat zo’n concept als compassie complex kon zijn als je er bewust over moet nadenken.
Als jurylid heb ik vele nominaties langs zien komen, waarbij ik stuk voor stuk moest nadenken wat de relatie met compassie was.
Een complexe en moeilijke opdracht met veel verschillende aspecten.
Ik kom tot de conclusie: Compassie is bij elkaar zijn en met elkaar zijn. Compassie is hetgeen wat jou en mij bij elkaar brengt.
Toen we met honderden mensen in een zaal gingen nadenken over compassie werd ik daar nog eens in bevestigd.’

Handenur Taspinar

 

‘De compassieprijs 2018 heeft me doen beseffen hoeveel mooie initiatieven en mensen er zijn. Ik heb nadien nog nagedacht over wat ik onder compassie versta. Ik kom tot het volgende:  Compassie is voor mij passievolle betrokkenheid op iets of iemand buiten ons zelf.’

Nick Everts

 

Foto: Gerthe Lamers