Werkconferentie Handvest voor Compassie Nederland (HvCNL)

Op 17 december jl. troffen zo’n 45 mensen elkaar in één van de ruimtes van Seats2meet in het station van Utrecht Centraal.
Het nieuw aangetreden bestuur van de Stichting Handvest voor CompassieNL had belangstellenden uitgenodigd om deel te nemen aan deze Werkconferentie.
Doel was het faciliteren van een ontmoeting van mensen die al eerder activiteiten ontwikkelden in het kader van het internationale Charter for Compassion, en van hen die dat graag willen gaan doen.
Na een welkomstwoord van de voorzitter van het bestuur Gerthe Lamers en bestuurslid Monica Neomagus, volgde een korte lezing van Christiane Berkvens-Stevelinck, emeritus hoogleraar Europese cultuur, over “Compassie in Europees perspectief”.
Zij liet zien dat compassie oude wortels heeft in ons werelddeel omdat het verbonden is met
het met elkaar omgaan als gelijken, iets waarvoor in Europa hard gevochten is.
Haar volledige lezing is op de website te vinden. Klik hier.
Marilyn Turkovich, co-director van Charter for Compassion international, was eveneens aanwezig en vertelde op de haar kenmerkende enthousiaste wijze wat er wereldwijd zoal gebeurt en hoe het gedachtegoed van het Charter steeds meer voet aan de grond krijgt op vele plaatsen in de wereld. Zo is in dit kader recentelijk ook contact met mensen in Irak gelegd.
Na een zingend intermezzo met Andrea Hauser, gingen de aanwezigen in vier groepen uiteen.
Zij bespraken in de themagroepen Educatie, Gezondheidszorg, Steden & Dorpen en Zingeving & Ethiek hoe zij geïnspireerd worden en wat ze graag willen ontwikkelen rondom het thema compassie of hoe ze met anderen willen samenwerken.
Er werden ervaringen uitgewisseld, plannen en nieuwe afspraken gemaakt, o.a. om elkaar weer te zien of via Linkedin te blijven communiceren.
Onder de aanwezigen bevonden zich o.a. een groot aantal trainers die zich bezighouden met Geweldloze Communicatie, iets dat meer en meer aandacht begint te krijgen binnen de samenleving.
Ook twee ambtenaren van de Gemeente Rotterdam namen deel aan de conferentie omdat hun gemeenteraad onder aanvoering van NIDA onlangs het college van B&W verzocht Rotterdam uit te roepen tot Stad van Compassie. Burgemeester Aboutaleb omarmde de motie die Aydin Peksert (raadslid-NIDA) hiervoor tijdens de begrotingsbehandeling indiende.
De stad zoekt nu naar mogelijkheden om de motie echt vorm en inhoud te geven en men benutte deze werkconferentie om ideeën op te doen.
Ds. Ad Alblas, initiatiefnemer van Leiden Compassionate City en inmiddels op dit thema al een keer ingeschakeld door de burgemeester van deze stad, vertelde over de ervaringen in Leiden.
Zo ook Madelinde Krantz, die met betrokken burgers binnen Arnhem al diverse jaren activiteiten ontplooit.