Rotterdam: stad van compassie

De Rotterdamse gemeenteraad verzocht onder aanvoering van NIDA het college gisteren Rotterdam uit te roepen tot Stad van Compassie*. Burgemeester Aboutaleb omarmde de motie die Aydin Peksert (raadslid-NIDA) hiervoor tijdens de begrotingsbehandeling indiende.

“Ik kan me niet voorstellen dat een zinnig mens tegen het gestelde in deze motie kan zijn. Het zou zomaar een filosofische vertaling kunnen zijn van de tien geboden, en het zou zomaar kunnen dienen als bijlage bij artikel 1 van de grondwet”, aldus de Rotterdamse burgemeester. De motie, die het college verzoekt het Handvest voor Compassie te ondertekenen, kon dan ook rekenen op een ruime meerderheid in de raad**.

Het handvest
Het handvest dat wereldwijd al door 68 steden is ondertekend, is een initiatief van theologe Karen Armstrong en is gebaseerd op de universele gouden regel: behandel de ander, zoals je zelf behandeld wilt worden. Steden die het handvest ondertekenen spreken onder meer uit compassie tot de kern van het handelen te maken, legitimiteit te ontnemen voor het aanzetten tot geweld, haat en minachting, en positieve waardering van culturele en religieuze verscheidenheid te stimuleren.

Commitment voor diversiteit en ‘integratienota’
De overheid trekt zich terug, Rotterdammers moeten daarom meer dan ooit met en op elkaar kunnen bouwen. Een fundament van compassie is volgens NIDA hiervoor een voorwaarde. “Rotterdam als Stad van Compassie is niet alleen een mooi en belangrijk signaal, het is een commitment! Het is nu aan het college om hier concrete invulling aan te geven, we zijn benieuwd naar de uitwerking hiervan in bijvoorbeeld de a.s. integratienota van Leefbaar-wethouder Sneijder. We denken hier graag actief in mee,” aldus Aydin Peksert, hoofdindiener van de motie.

*Het Handvest voor Compassie is de Nederlandse vertaling van het Charter for Compassion. Wereldwijd zetten zich 68 steden in om van hun stad een compassie stad te maken. In Nederland zijn dat de volgende steden: Amsterdam, Groningen, Gorinchem, Leiden, Lochem, Lelystad en Arnhem. Steden zetten zich onder meer in voor de verstrekking van correcte en respectvolle informatie over andere tradities, godsdiensten en culturen aan jongeren; positieve waardering van culturele en religieuze verscheidenheid te stimuleren; bij te dragen aan medeleven, gebaseerd op kennis, voor het leed van alle mensen – ook van hen die wij als onze vijanden zien.

**Alleen Leefbaar en VVD stemden tegen de motie.

Bron: www.nidarotterdam.nl