Quantum sociale verandering als reactie op een wereld in crisis

Door Femke Wijdekop

Drie jaar geleden hoorde ik Karen O’Brien, hoogleraar menselijke geografie aan de universiteit van Oslo, spreken over Quantum Social Change. Het was fascinerend om te zien hoe ze de inzichten van de kwantumfysica verbond met het domein van de sociale wetenschappen en ons individuele en collectieve scheppingsvermogen. Deze zomer stelt O’Brien haar boekconcept You Matter More Than You Think – Quantum Social Change in Response to a World in Crisis gratis beschikbaar en ik kan het ten zeerste aanbevelen.

De geschiedenis leert ons dat progressieve sociale veranderingen – zoals de afschaffing van slavernij, gelijke rechten voor vrouwen en het homohuwelijk- bereikt werden door samenwerking tussen individuen die de wereld op een nieuwe manier aanschouwden en handelden vanuit diepere en meer inclusieve waarden. Deze mensen bezaten een sterk gevoel van sociaal bewustzijn, streefden naar gelijke behandeling van gemarginaliseerde groepen en werkten voor rechtvaardige sociale en politieke verandering. O’Brien’s theorie van Quantum Social Changelegt uit waarom deze kleine minderheid in staat was om grote veranderingen tot stand te brengen, en hoe wij optimaal toegang kunnen krijgen tot onze eigen transformatieve scheppingskracht als reactie op de ecologische, klimaat- en sociale crises van de 21e eeuw. O’Brien stelt het volgende:

– Quantum sociale verandering vraagt dat wij zelfbewust en zelfreflectief zijn over onze overtuigingen en verwachtingen over de toekomst. Wanneer we ons spreken en handelen baseren op universele waarden, genereren we kwantumfractals die deze waarden repliceren op alle niveaus en schalen, ver voorbij de lineaire logica (zie afbeelding);

– Wanneer we contact maken met anderen vanuit het bewustzijn van onze onderlinge verbondenheid (ook bekend als ‘interzijn’), overstijgen we de illusie van afscheiding en krijgen we toegang tot onze collectieve intelligentie. Als we handelen vanuit deze intelligentie hebben onze acties een groot transformatief potentieel en zijn wij als het ware ‘vroedvrouwen’ van de cultuur van interzijn; en

– Het potentieel voor een rechtvaardige en florerende wereld bestaat op elk moment en we realiseren dit potentieel wanneer we vanuit het besef van onze onderlinge verbondenheid leven en handelen. Hoe vaker mensen de fractal van interzijn belichamen, hoe eerder transformatieve veranderingen in de samenleving plaats zullen vinden.

Wellicht klinkt dit te abstract, te zweverig of ‘te mooi om waar te zijn’. Omdat ik getuige ben geweest van de onwaarschijnlijke veranderingen en doorbraken die Polly Higgins in haar korte leven tot stand bracht, klinkt dit wetenschappelijk onderbouwde kwantumperspectief mij echter geloofwaardig in de oren. Bovendien is geloven in je eigen transformatieve scheppingskracht een van de meest krachtige dingen die je kunt doen:

“Elk moment biedt de mogelijkheid om acties te ondernemen die transformatieve veranderingen genereren”, zegt O’Brien. ‘En als onze overtuigingen de toekomst beïnvloeden, dan is geloven in ons vermogen om een ​​rechtvaardige en florerende wereld te creëren belangrijker dan we denken.’

 

Bron: Linkedinpagina Femke Wijdekop

Afbeelding: Quantum Fractals (Bron: McCaffrey 2020)