Ruimte voor Compassie – een winterse voorstelling

Deze maand en komende maand trekt de Compassiekraam langs de klinieken van GGZ inGeest. Met dit initiatief wil de dienst geestelijke verzorging van GGZ inGeest samen met cliënten, familie en medewerkers compassie in de zorg in de ‘spotlight’ zetten. Iedereen is van harte uitgenodigd om bij de kraam te komen kijken en een bijdrage te leveren.

Wat is compassie?
- een gevoel van medeleven of mededogen
- een antwoord op leed en verlies
- empathie, aandacht en begrip
- speelt zich af tussen mensen
- barmhartigheid in bijbel en koran
- zachtheid en mildheid
- ook voor jezelf
- zelfcompassie zoals in mindfulness
- de gulden regel ‘behandel een ander zoals je zelf behandeld wilt worden’

Er is een collectief ‘Compassion for Care’ dat compassie terug wil brengen in de zorg. Of is compassie nooit weg geweest uit de zorg?

Wat is compassie voor jou?

In een marskramersmand is er ruimte voor een eigen bijdrage. Iedereen kan er iets opschrijven of een ‘teken van compassie’ achterlaten: een beeld, gedicht, citaat, tekening, foto, voorwerp, Loesje-tekst of wat dan ook.

Speellijst: Ruimte voor compassie

20 december  9 januari Valeriuskliniek
10 januari 18 januari Amstelmere
21 januari  1 februari Bocholtstraat
 4 februari 15 februari Zuiderpoort
18 februari  1 maart Spaarnepoort
 4 maart 15 maart Walborg
18 maart 31 maart Westerpoort

Informatie over Ruimte voor Compassie

geestelijkeverzorging@ggzingeest.nl 
T (023) 583 2302
of bij de geestelijk verzorgers op uw locatie.

Meer over compassie

www.compassionforcare.com of  www.handvestvoorcompassie.nl.

Bron: GGZingeest.nl